Lao Động Việt | Viet Labor

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do | Free Viet Labor Federation

THÔNG BÁO CỦA LĐV

Letterhead LDV by Nam

THÔNG CÁO QUAN TRỌNG

 Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do ( Lao Động Việt ) xin thông báo, kể từ ngày 1, tháng 1, năm 2017 Lao Động Việt không còn sử dụng các địa chỉ sau đây:

 Email chao@laodongViet.org

Emai: baovelaodong@gmail.com

Email: protectvietwworkers@gmail.com

Website: baovelaodong.com

Website: protectvietwworkers.com

 

Kể từ ngày 1, tháng 1, năm 2017. Email liên lạc và các phương tiện thông tin chính thức của Lao Động Việt là:

 

Email: ldvvietlabor@gmail.com

Website: laodongviet.org

Facebook: @laodongviet

Address: 1/153 Canna Drive, Canning Vale, Western Australia 6155

 

Trân trọng

Sans titre

T/M Ban chấp hành Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Lao Động Việt)

 

Nguyễn Đình Hùng (Chủ tịch)

%d bloggers like this: