die%cc%82%cc%89m-tin

Báo Người lao động ngày 25/3/2017, Bình Dương, Đột ngột cho nghỉ việc

Chị Võ Thị Thu Tâm (Công ty Phú Cường, tỉnh Bình Dương) khiếu nại: “Ngày 1-2-2017, tôi đang làm việc thì phòng nhân sự gọi lên thông báo cho nghỉ việc mà không hề báo trước với lý do thay đổi cơ cấu công nghệ. Hợp đồng lao động của tôi đến ngày 31-12-2017 mới hết hạn…”.
Ông Lê Tấn Hưng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do cuối năm 2016, công ty nhập về một dây chuyền sản xuất mới thay thế dây chuyền cũ đã lạc hậu. Một số lao động được đưa đi đào tạo để vận hành dây chuyền mới, số còn lại, trong đó có chị Thu Tâm, do không bố trí được chỗ làm mới nên công ty phải cho nghỉ việc. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi biết đã thực hiện chưa đúng quy trình khi cho người lao động nghỉ việc. Mới đây, giám đốc đã thu hồi quyết định, truy trả quyền lợi cho chị Thu Tâm, sau đó hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Nguồn: http://nld.com.vn/…/dot-ngot-cho-nghi-viec-2017032421323369…

Lao Động Việt: Hành động của Công ty Phú Cường trước tiên là vi phạm pháp luật, sau đó là xúc phạm người lao động và thiếu nhân đạo. Trước đó, chị Tâm và những công nhân khác đã cống hiến công sức lao động cho công ty, và lợi nhuận thì lãnh đạo công ty được hưởng. Nếu công ty thay đổi cơ cấu công nghệ, họ có thể cho chị Tâm và những công nhân khác có thời gian học hỏi công nghệ mới (có thể là không lương trong thời gian này hoặc hỗ trợ một phần lương) cho đến khi họ bắt kịp được công nghệ, còn nếu không thì chấm dứt hợp đồng vẫn chưa muộn. Vì thế, cách làm của công ty (có thể là vô ý hoặc chủ ý) một phần nào đó đã xúc phạm người lao động, vì trình độ “lỗi thời” của công nhân mà thực tế là họ chưa từng được đào tạo, tiếp cận công nghệ này. Xét về mặt luật pháp, thì họ đã sai hoàn tòan khi chưa thực hiện đúng quy trình cho công nhân nghỉ việc. Xét về tính nhân đạo, thì họ đã quá thiếu nhân đạo khi đột ngột cho công nhân nghỉ việc, bởi như vậy, công nhân có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới, khiến cuộc sống của họ càng bếp bênh hơn. Với những cách hành xử trên của Công ty Phú Cường, thì việc “thỏa thuận” chấp dứt hợp đồng giữa 2 bên cũng chỉ là mang tính hình thức, bởi chị Tâm và những công nhân khác có muốn ở lại làm việc liệu có được không?