par-dofaut-2016-10-02-at-12-14-32

Thông cáo số 4/LDV/5/10/2016

V/V: thành viên

Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (viết tắt là Lao Động Việt) tên ghi danh tiếng Anh là Free Viet Labor xin thông báo:

Kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2016:

  • Phong Trào Lao Động Việt không còn là tổ chức thành viên của Lao Động Việt.
  • Cô Đỗ thị Minh Hạnh không còn là thành viên của Lao Động Việt.
  • Ông Trương Minh Đức không còn là thành viên của Lao Động Việt
  • Ông Đoàn Việt Trung không còn là thành viên của Lao Động Việt
  • Ông Trần Ngọc Thành không còn là thành viên của Lao Động Việt

 

Xin ghi nhận:

1- Sau ngày 5 tháng 10 năm 2016, mọi hoạt động của Phong Trào Lao Động Việt, hoặc của cô Đỗ thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Việt Trung, Trần Ngọc Thành về tài chánh cũng như các sinh hoạt khác không thuộc về Lao Động Việt.

2- Sau ngày 5 tháng 10 năm 2016, Lao Động Việt không chịu trách nhiệm về những hoạt động cũng như tài chánh của Phong Trào Lao Động Việt hoặc của cá nhân cô Đỗ thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Việt Trung, Trần Ngọc Thành.

3- Lịch sử hình thành của Lao Động Việt:

Lao Động Việt được chính thức ra mắt ngày 17-18/2014 tại BKK, Thái Lan. Lao Động Việt (viết tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do) là một tổ chức kết hợp giữa 3 tổ chức: 1 ở hải ngoại và 2 trong nước:

Công Đoàn Độc Lập ( quốc nội, thành lập ngày 20/6/2006 )

  • Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN ( hải ngoại, thành lập ngày 30/6/2006)
  • Phong trào Lao Động Việt (quốc nội, thành lập ngày 29/10/2008)

Kể từ ngày 5/10/2016. Lao Động Việt chính thức thông báo Phong Trào Lao Động Việt không còn là tổ chức thành viên của Lao Động Việt, cũng như các nhân sự nói trên không còn là thành viên của Lao Động Việt.

 

Để tránh ngộ nhận về danh từ. Xin quý vị chú ý hai tổ chức khác nhau mang tên:

Lao Động Việt khác với  Phong Trào Lao Động Việt

  • Lao Động Việt (viết tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do) là một tổ chức liên kết giữa những thành viên trong và ngoài nước. Xin xem danh sách Ban Chấp Hành trong Thông cáo Báo chí sau đây:

https://laodongviet.org/2016/10/04/thong-cao-bao-chi-cua-lao-dong-viet/

Mọi thông tin cần thiết về Lao Động Việt xin liên lạc về:

Trong nước: Phó Chủ tịch LĐV: Cô Châu Dương (email: chauduong.ldv@gmail.com)

Ngoài nước: Chủ tịch LĐV: Ông Nguyễn Đình Hùng (email: nguyendinhhung.ldv@gmail.com

Tel: +61469725997)

  • Phong Trào Lao Động Việt do cô Đỗ thị Minh Hạnh làm Chủ tịch

Trong sinh hoạt dân chủ, việc nhiều tổ chức xã hội dân sự có cùng một mục tiêu là điều cần thiết để cấu thành một xã hội đa nguyên. Do vậy, việc Phong Trào Lao Động Việt hoạt động độc lập với mục tiêu giúp đỡ công nhân sẽ làm phong phú thêm cho các hoạt động Nghiệp đoàn.

Lao Động Việt xin chúc Phong Trào Lao Động Việt lớn mạnh và thành công trên con đường phục vụ công nhân.

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Lao Động Việt

chuky

Nguyễn Đình Hùng (Chủ tịch)