ldvbanner

Thông cáo Báo Chí

Kính gửi: Các quan truyền thông

Chiếu theo Biên bản họp ngày 22/5/2016 của Liên Đoàn Lao Động Việt Do (Lao Động Việt – LDV), Đại Hội kỳ II LDV đã được tổ chức tại Washington DC trong 3 ngày 16-17-18 tháng 9 năm 2016.

Thành phần đại biểu LDV tham dự gồm các thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới: Bỉ, Pháp, Đức, Úc, Đông Nam Á Hoa Kỳ.

Ngày 16 tháng 9- 2016, Tân ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019 đã được Đại Hội Đồng bầu ra với thành phần nhân sự như sau:

Ban Chấp Hành Lao Động Việt 2016-2019

Chủ Tịch                                               Nguyễn Đình Hùng

Phó Chủ Tịch Quốc Nội                   Châu Dương

Phó Chủ Tịch Hải Ngoại                    Ca Dao

Tổng Thư                                         Chu Văn Cương

Phó Tổng Thư Quốc Nội             Tùng

Phó Tổng thư Hải Ngoại              Nguyễn Hưng Đạo

Thủ Quỹ (Hải Ngoại)                          Hoàng Thuỵ Hương

Phó Thủ Quỹ (Quốc Nội)                 Như Liên

 

Ban Giám Sát

Chủ Tịch                                               Nguyễn Văn Tánh (Hải Ngoại)

Các Thành Viên                                   Bình (Quốc Nội)

                                                               Phạm Hoàng (Hải Ngoại)

 

Ban Cố Vấn

Ông Trần Quốc Bảo (Hoa Kỳ)

Bác Bùi Trọng Cường (Úc Châu)

Jade (Nghiệp doàn Pháp)

Bác Nguyễn Quốc Quân (Hoa Kỳ)

Ông Trương Ngọc Phương (Hoa Kỳ)

Giáo Nguyễn Thanh Trang (Hoa Kỳ)

 

Các Đại Diện Địa Phương

Đại Diện Âu Châu                                                Trần Quốc Hiền

Đại Diện Hoa Kỳ                                                  Jackie Bông

Đại Diện Úc Châu                                                Phạm Hoàng Nam

các Đại diện tại Việt Nam
Ngày 17 tháng 9- 2016, chương trình Đại Hội được tiếp tục với sự hiện diện của khoảng 60 đại diện đoàn thể, tổ chức, nhân các quan truyền thông. Ngoài ra các đại diện trong nước cũng tham dự qua hệ thống viễn liên.Đại Hội kỳ II lần này cũng dịp kỷ niệm 10 năm Ủy Ban Bo Vệ Người Lao Động VN được thành lập. UBBV NLD một trong 3 tổ chức thành viên sáng lập của LDV. Nhân dịp này một số thành viên sáng lập UB BV NLD VN tại Hội Nghị Warsaw, Ba Lan năm 2006 cũng đã được mời tham dự.Nội dung trong ngày thứ hai của Đại Hội gồm:

 Giới thiệu Tân Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát Ban Cố Vấn cũng như các đại diện địa phương.

Tường trình hoạt động của Lao Động Việt trong thời gian qua. Cập nhật về tình hình của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng Đoàn Huy Chương. Trình bày Cương Lĩnh của Lao Động Việt. Hội thảo về Chương 19 của TPP: Hiệp Thương MỹViệt với các diễn giả: Giáo Đoàn Viết Hoạt, Giáo Tạ văn Tài, Giáo Nguyễn Lộc, ông Trần Trung Việt.Trong dịp này, Ban Chấp Hành cũng khẳng định những danh xưng: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, Lao Động Việt, VietLabor cũng như huy hiệu, thành quả của LĐV sở hữu của LDV đã được ghi danh chính thức theo luật pháp Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9- 2016, Đại Hội kết thúc với phần thảo luận về kế hoạch 3 năm sắp tới của Lao Động Việt.Sau ba ngày Đại Hội, Tân Ban Chấp Hành Lao Động Việt đã gặp gỡ Solidarity Center, Freedom Now, một số Dân biểu tại Quốc Hội Hoa Kỳ Đài Á Châu Tự Do để trình bày đường lối, chủ trương của LDV trong thời gian tới cũng như tiếp tục vận động cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng Đoàn Huy Chương còn đangtrong .Tân Ban Chấp Hành quyết tâm thực hiện Cương Lĩnh của Lao Động Việt với mục tiêu thành lập các Nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam để bảo vệ quyền lợi ích của người lao động Việt Nam.

Trân trọng

Mọi thông tin cần thiết về Đại Hội xin liên lạc về:

Ông Nguyễn Đình Hùng ( Chủ Tịch) :

email: hung.ubbv@gmail.com;

Điện thoại: +61 408 166 648

Jackie Bông (Đại diện LĐV tại Hoa Kỳ):

email: jackiebong1@gmail.com;

Điện thoại: +1 571 422 57 04