Tù nhân bị cưỡng bức lao động !

   Tháng 8 / 2016

Ông Trần văn Huỳnh đã cho phóng viên phong trào LĐV biết anh Trần Huỳnh Duy Thức bị trại giam số 6 Nghệ An cưỡng bức lao động , anh Thức không đồng ý việc cưỡng bức do trại giam đặt ra , vì vậy phòng giam anh Thức bị cắt điện trong 8 giờ liền /mỗi ngày .
Đây là hình thức trừng phạt khi ai dám chống lại việc cưỡng bức này .

Những người từng vào nhà tù tại VN kể lại :
Theo được biết có nhiều hình phạt đối với tù nhân nặng nề hơn là cúp thăm gặp ,đánh đập , đưa vào nhà cùm xiềng 2 chân lại , nếu tù nhân nào có tiền chung chi cho cán bộ trại giam thì khỏi phải bị cưỡng bức lao động .
Chính từ việc cưỡng bức lao động dã tạo điều kiện thuận lợi cho các các bộ quản giáo
ăn hối lộ , hạch sách tù nhân …
Nhiều cuộc khảo sát thực tế cho thấy nhà tù tại Việt Nam không phải là nơi dể gọi là ” Cải Tạo ” như nhà cầm quyền nói ,Chính những nhà tù này là nơi đào tạo thêm tội phạm tại VN , mà nguyên nhân chính là ” cưỡng bức lao động ” ‘
Khi cán bộ quản giáo trở thành thầy giáo dạy cho tù nhân gian xảo hơn ,phải biết làm sao có tiền đút lót để khỏi lao động ,cảnh cờ bạc , cho vay nặng lãi , đánh vở dầu hay dùng vật bén nhọn thanh toán nhau đều có giá thuê mướn ngay trong tù , vói mục đích để kiếm tiền chung hối lộ cho cán bộ .
Tù nhân nhiều năm bị án tù khi mãn hạn trở về với cộng đồng không có tiền để tạo điều kiện sinh sống , trong lúc ở tù họ đã bị nhà tù vắt cạn sức vì cưỡng bức lao động nhiều năm mà không trả lương đồng nào ! Đây cũng là nguyên nhân dể họ dễ tái phạm tội hơn để vào tù trở lại . Việc trã tiền công sản phẩm do tù nhân làm ra là điều cần thiết và đã đén lúc khi VN hội nhập vào TPP theo các điều khoản của hiệp ước là ‘ Không được cưỡng bức lao động ” .

PT -LĐV