Lê Nam

Công đoàn độc lập có vai trò hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động. Một tổ chức công đoàn độc lập hoạt động hiệu quả có thể giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để phân biệt giữa Công đoàn Độc Lập và các Công Đoàn thuộc nhà nước ( Công đoàn quốc doanh) trong bài này chúng tôi dùng chữ ” Nghiệp đoàn” để chỉ các Công đoàn Độc lập

Sans titre

 

 

 

 

 

 

Lợi ích cho người lao động

Đoàn viên Nghiệp đoàn – là những công nhân như bạn – nhận được lợi ích từ khả năng thương lượng tập thể của Nghiệp đoàn để thương lượng với nhà tuyển dụng thay cho họ. Quyền cơ bản này cung cấp cho bạn như là một thành viên Nghiệp đoàn có sức mạnh nhiều hơn nếu bạn cố gắng thương lượng như một cá nhân. Bởi vì Nghiệp đoàn có sức mạnh về số lượng.

Nghiệp đoàn còn tham gia giám sát doanh nghiệp trong việc ký kết Hợp đồng lao động cho người lao động. Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, đôn đốc doanh nghiệp mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Một cuộc khảo sát các thành phố tại Mỹ cho thấy rằng:

Thành viên Nghiệp đoàn có thu nhập trung bình cao hơn 30% so với người lao động không thuộc Nghiệp đoàn.

92% số công nhân Nghiệp đoàn có bảo hiểm y tế liên quan đến công việc so với 68% của người lao động không thuộc Nghiệp đoàn.

Các công nhân thuộc Nghiệp đoàn có nhiều khả năng có lương hưu được bảo đảm hơn người lao động không thuộc Nghiệp đoàn.

Nghiệp đoàn còn là nơi giải quyết những khúc mắc của người lao động với doanh nghiệp, tham gia ý kiến với doanh nghiệp trong việc tổ chức bữa ăn ca cho người lao động. Bên cạnh đó, Nghiệp đoàn còn đóng góp ý kiến với doanh nghiệp về môi trường làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động; đề nghị doanh nghiệp kiểm tra lại hệ thống thông gió, chống nóng, hạn chế tiếng ồn và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động theo đúng công việc cho người lao động.

Lợi ích cho doanh nghiệp

  • Nghiệp đoàn cơ sở tham gia hỗ trợ người sử dụng lao động xây dựng nội quy lao động, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể.
  • Khi có tranh chấp xảy ra như đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, đình công… Nghiệp đoàn cơ sở sẽ tổ chức đối thoại nhằm dung hòa lợi ích của người lao động với người sử dụng lao động trên tư cách là một chủ thể độc lập, trung gian giải quyết tranh chấp lao động.
  • Khi có tổ chức Nghiệp đoàn, doanh nghiệp sẽ có “người” giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ của người lao động, từ đó sẽ hạn chế tai nạn lao động, công nhân hoặc người lao động bỏ việc, làm việc không hết trách nhiệm, không tôn trọng cam kết, thoả ước lao động.

Lê Nam.