LDV#2/6/2016# Ngày thứ năm 26/5/2016 tại trụ sở của Nghiệp đoàn FO ( Paris ) một cuộc hội thảo với đề tài ” Công đoàn Độc Lập tại VN” đã được Nghiệp đoàn FO tổ chức với diễn giả được mời là ông Trần Ngọc Thành (chủ tịch Lao Động Việt) .

E11

 

Nghiệp đoàn FO (Force Ovrière) với khoảng 500.000 thành viên là nghiệp đoàn lớn thứ 3 tại Pháp. Đã từ lâu, Nghiệp đoàn FO rất quan tâm đến vấn đề Nghiệp đoàn Độc Lập tại Việt Nam. Họ theo dõi sát sao những hoạt động của Lao Động Việt (LDV) và vừa qua, ông Franck Rolland ( Tổng thư Ký FO, phụ trách vùng Rhône và Lyon) đã tổ chức một cuộc Hội thảo về  “Công đoàn Độc lập tại Việt Nam” với khách mời là chủ tịch Lao Động Việt, ông Trần Ngọc Thành và 2 thành viên của LDV là ông Nguyễn văn Tánh (Bỉ) và Ca Dao (Pháp). Đặc biệt có sự hiện diện của bà Marjorie Alexandre, đại diện cho FO tham dự.

Phần Hội Thảo được bắt đầu bằng bản báo cáo dài 7 trang của ông Trần Ngọc Thành về  những bất cập trong đời sống công nhân, các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn cả nước, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam không đại diện cho tiếng nói của công nhân, sự đàn áp của công an với các thành viên LDV trong quá trình tiếp cận với công nhân, những hoạt động của LDV trong thời gian qua.v.v… cuối cùng, ông Trần Ngọc Thành mong muốn VN sẽ sớm có các Nghiệp đoàn Độc lập sau khi TPP được thông qua. Kế đến, bà Ca Dao trình bày những hoạt động của LDV tại Mã Lai cũng như ở VN: Tiếp cận, giúp đỡ công nhân xuất khẩu lao động tại Mã Lai cũng như công nhân tại VN với mục tiêu là đem đến cho công nhân những kiến thức về quyền lao động, quyền được thành lập nghiệp đoàn.v.v…

par dØfaut 2016-05-31 at 18.31.01

Dưới đây là bản Tường trình cuộc Hội thảo bằng tiếng Pháp của ông Franck Rolland và bản dịch tiếng Việt ( click vào hàng chữ compte rendu colloque để tải bản tiểng Pháp)

compte rendu colloque

Bản dịch tiếng Việt:

BẢN TƯỜNG TRÌNH BUỔI HỘI THẢO VỀ NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP TẠI VN NGÀY 26/5/2016

Buổi Hội thảo được tổ chức tại số 153-155 đưởng Rome tại quận 17, Paris, nơi đặt trụ sở của Nghiệp đoàn FO. Sau phần giới thiệu của bà Josiane TOURAIN. Ông Franck ROLLAND, Tổng thư ký đã trình bày những thách thức của nghiệp đoàn trong các quan hệ pháp lý cũng như quốc tế: Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Trong bài diễn văn ngày 24/5/2016 tại Hà Nội, ông Obama đã định nghĩa sự thách thức đối với nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam là : việc tham gia vào Tổng Liên đoàn Lao Động do thế giới (ITUC) là yếu tố quan trọng để có thể ảnh hưởng đến việc ký kết TPP và tôn trọng công ước số 87 và 98 của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) mà Việt Nam là thành viên.

Bà Majjorie ALEXANDER, đại diện của Liên đoàn FO, phụ trách ngoại vận nhấn mạnh: Phải trở thành một thành viên quan sát của ITUC để có thể được mời tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế được tổ chức hàng năm tại Genève. Việt Nam đã ký 20 công ước, là thành viên của Hội nghị Lao động Quốc tế và tháng 6 tới đây sẽ tham dự Hội nghị lần thứ 105 tại Genève. Việt Nam không ký công ước số 87 và 98 về các quyền căn bản như: quyền được thành lập nghiệp đoàn của công nhân và quyền được bày tỏ yêu sách của mình.

Ông TRAN Ngoc Thanh, chủ tịch của Lao Động Việt trình bày về tổ chức của ông và những khó khăn tại Việt Nam như: Cấm thành lập nghiệp đoàn, Bỏ tù 3 thành viên -chỉ vì rải tờ rơi và đình công- năm 2010 mặc dù có sự phản đối của Liên Hiệp Quốc ( Một người hoạt động đã được thả ra vào năm 2014) mướn người bí mật theo dõi hoạt động của những người hoạt động nghiệp đoàn,  canh gát tại nhà, ngăn cấm những người hoạt động nghiệp đoàn đến Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , một công đoàn của nhà nước có 119 342 công đoàn cơ sở; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan ngoại vi của đảng Cộng sản Việt Nam và là thành viên của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO)

Bà Lydie NGO, phó chủ tịch Lao Động Việt đại diện tại Pháp tường trình công việc của Lao Động Việt tại Mã Lai, nơi có hàng chục ngàn lao động xuất khẩu Việt nam đang làm việc tại đó. Lao Động Việt có thể đào tạo cán bộ ở Mã Lai thay vì Thái Lan vì Thái Lan và Việt Nam hợp tác với nhau trong việc ngăn cấm việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập.

Để Lao Động Việt có thể hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn. Nghiệp đoàn FO đề nghị thảo ra một văn bản, trong đó quy định những mục tiêu của Lao Động Việt. Đề nghị này đã được đồng ý trong buổi Hội thảo. Ngoài ra, cũng đề nghị những cuộc huấn luyện trên mạng cho các cán bộ của Lao Động Việt.

Về đề nghị của bà Marjorie ALEXANDRE, Nghiệp đoàn FO sẽ liên hệ với Yves VEYRIER, phó chủ tịch Uy Ban Hội thảo của Tổng Liên đoàn Lao Đông tự do tại Genève và cũng là Tổng Thư Ký của Liên đoàn FO vì tổ chức này có thẩm quyền đế đối phó với những hành vi như: vi pham luật nghiêp đoàn, ngăn cấm việc thành lập các nghiệp đoàn do công nhân tự bầu ra, sự can thiệp của chính quyền (vào nghiệp đoàn), hạn chế quyền thương lượng tập thể và biểu tình (của nghiệp đoàn), bắt giữ và hành hung những nhà hoạt động nghiệp đoàn.

Buổi hội thảo chấm dứt lúc 18.00 h

Franck ROLLAND

Tổng Thư Ký (phụ trách dịch vụ sức khỏe công cộng vùng Rhône)