Bản tường trình của Lao Động Việt về tù lao động
image
Trang đầu của bản tường trình Lao Động Việt về tù lao động
LĐV 20160515 Cuộc nghiên cứu của Lao Động Việt cho thấy Đảng CSVN là chủ nhân bóc lột tối đa: Mỗi nhà tù trại giam là 1 khu sản xuất, nơi đây lực lượng công nhân gồm 100-200 ngàn tù nhân, già trẻ nam nữ, tất cả phải lao động không lương để các viên chức Đảng và nhà nước ăn lời. Làm hạt điều, làm gạch, làm ruộng, ai làm việc chậm thì bị cai tù quất roi đánh đập.“Nhà trại hợp đồng với công ty xuất khẩu ở ngoài .. Lúa làm xong thì trại bán cho bên ngoài .. Không đâu! Không trả lương cho bất cứ ai .. Không phát găng tay để làm hạt điều, ai muốn thì tự mua”
Đáng (không phải tên thật)

“Khi mới vô tù em mới 16 tuổi nên chỉ phải làm trong đội của mấy đứa nhỏ. Em trồng mía, từ 6g sáng đến 3g chiều, được nghỉ 2 giờ rưỡi buổi trưa. Đủ 18 tuổi họ chuyển em qua đội làm cao su .. Họ không bao giờ trả tiền cho bất cứ ai”
Trai

“Khi tôi bước đi chậm [đến nơi lao động] thì cán bộ dùng giây ba sa, gồm dây thép cuốn vào giây điện, quất vào sau lưng”
Mây

“Lúc đầu tôi làm cây, sau đó vì tôi không có tiền nên họ chuyển qua làm gạch, làm khoán, cực lắm, nhiều ngày 10, 11g đêm mới về, 5g sáng hôm sau lại thức dậy đi lao động tiếp .. Trả tiền à? Ha ha, trả roi thì có! Ai làm không đủ khoán thì họ đánh ..”
Chắn

Những lời trên đây của những người nay đã mãn tù, được trích lại trong bản tường trình. Lao Động Việt cũng viết “Bản tường trình này là kết quả của một cuộc nghiên cứu kéo dài 3 tháng .. Để cuộc nghiên cứu này có tính cách tiêu biểu, chúng tôi phỏng vấn 43 cựu tù ở 4 trại giam miền Bắc, 2 Trung, 5 Nam.. Khoảng 95%, là tù nhân hình sự. 15% là phái nữ. Đa số chỉ ở tù một lần, nhưng có vài người ở tù mấy lần, ở những trại giam khác nhau, lần nào cũng phải lao động. Họ ra khỏi tù trong vòng từ 1992 đến 2015” .. “Chúng tôi đi theo các xe chở hạt điều sản xuất ra khỏi trại giam, thấy đem đến một công ty tư nhân. Do đó chúng tôi tin rằng người hưởng lợi chính là đảng cầm quyền, các viên chức của họ, và những người hoặc công ty có liên quan đến họ” .. “Trại Thủ Đức gồm 7 khu và 3 phân trại. Đang giam khoảng 12.000 người” .. “Trại Định Thành, theo người dân địa phương, giam giữ khoảng 3.500 người, họ làm ruộng, trồng mía, hạt điều xuất khẩu, làm cá” ..

GHI CHÚ (*): Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, FACEBOOK.com/laodongViet, WWW.laodongViet.org, EMAIL chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-