T.P HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2016

            Thư ngỏ của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do

             ( Lao Động Việt-LĐV)

        Kính gửi:

            Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama

               Nhân dịp Ông đến thăm nước CHXHCN Việt Nam

Thưa Tổng Thống,

Chúng tôi được biết, cuối tháng 5 năm 2016, ông sẽ đến thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam.

Nhân dịp này, LĐV Kính đề nghị  Tổng Thống tác động đến nhà cầm quyền Nước CHXHCN Việt Nam để giai câp công nhân và người lao động Việt Nam đỡ khốn khổ hơn trong một nhà nước tự xưng là “của Dân, do Dân vì Dân” và “Ngàn lần tốt đẹp hơn các nước Tư bản chủ nghĩa”.

Thưa Thổng Thống,

“Hiệp định đối tác thương mãi xuyên Thái Bình Dương” ( gọi tắt TPP) đã được 12 nước trong đó có Việt Nam chính thức ký kết  ngày 04 tháng 02 năm 2016 tại Auckland, New Zeland

Mục đích của TPP là để hợp tác, trao đổi kinh tế, nhằm tạo điều kiện cho công dân các nước thành viên có cuôc sống tốt hơn, tự do hơn.

Một trong những điều khoản của TPP là điều 19, nêu rõ thành viên các nước phải cho phép công nhân được thành lập “Công Đoàn độc Lập”. Đây là quyền tối thiểu của công dân một nước bình thường.

Nhưng tại Việt Nam, từ năm 1945 đến nay, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam không có quyền đó. Giai cấp công nhân Việt nam buộc phải là thành viên của Tổng Liên Đoàn lao Động Việt Nam do đảng cộng sản Việt Nam thành lập và lãnh đạo; Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt nam là Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản Việt nam, các cấp cơ sở cũng do đảng viên cộng sản cầm đầu và chịu sự giám sát chặt chẽ của đảng cộng sản.

Sau khi TPP được ký kết, đáng lẽ ra giai cấp công nhân và những người lao động Việt Nam phải biêt được tường tận nội dung TPP, đặc biệt là điều 19 về quyền thành lập Nghiệp đoàn độc lập; các phương tiễn truyền thông do nhà nước quản lý phải chuyển tải đến người dân những thông tin đó.

Nhưng ngược lại, hầu như tất cả các loại báo chí và phương tiễn truyền thông nhà nước đều im lặng trong vấn đề này.

Chúng tôi, những thành viên Lao Động Việt, xét thấy cần phải đến với công nhân, chuyển đến họ các thông tin liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của công nhân, sau khi TPP được ký kết.

Chúng tôi đã cố gắng làm việc đó. Ngoài việc đến các công ty, xí nghiệp để giải thích, LĐV đã in ấn hàng chục ngàn tờ rơi, in lại nội dung phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về TPP, phân phát cho công nhân và người lao động.

Những hoạt động của LĐV đáng lẽ phải được nhà nước Việt nam khuyến khích, hoan nghênh. Nhưng ngược lại, họ lại dùng mọi hình thức ngăn chặn và đàn áp thô bạo.

Sau khi TPP được ký kết, các thành viên LĐV bị an ninh nhà nước giám sát chặt chẽ, thường xuyên dùng lực lượng  công an giả dạng côn đồ khiêu khích và đe dọa. Có những trường hợp như bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức bị công an đánh đập tàn nhẫn khi đang nói chuyện với công nhân, nhờ luật sự tư vấn pháp lý cho công nhân; Ông Hoang Binh cũng bị công an đánh đập dã man khi mang những tờ rơi có nội dung phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về TPP.

Đặc biệt, nhà nước Việt nam đã huy động hàng chục công an canh gác ngày đêm hàng tháng trời, khóa trái cửa ngoài, ngăn chặn và đe dọa người nhà tiếp tế đồ ăn đối với bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức, biến nhà riêng của họ thành nhà tù; Dùng lực lương côn đồ và công an khiêu khích, đánh đập các thành viên khác của LĐV; đánh đâp dã man công nhân các xí nghiệp đình công đòi quyền lợi.

Vậy, thực chất nhà nước Việt nam ký kết TPP để làm gi? TPP mang lại lợi ích cho người dân Việt nam hay chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người ?

Thưa Ngài Tổng Thống,

Từ các nguồn tin báo chí, chúng tôi biết rằng, trong cuộc gặp sắp tới với  Ngài Tổng Thống, các nhà lãnh đạo nước CHXHCN Việt nam mong muốn Hoa Kỳ công nhận Việt nam là một nền kinh tế thị trường và Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận về buôn bán vũ khí sát thương cho Việt nam.

Phải chăng nền kinh tế thị trường tại Việt Nam chỉ nhằm mang lại lợi ích cho một nhóm người liên quan đến đảng cộng sản? Nền kinh tế thị trường tại Việt nam chỉ cho phép công đoàn do đảng cộng sản lập ra được hoạt động còn “Công đoàn độc lập” chỉ là danh nghĩa nhằm trang điểm cho chế độ cộng sản?

 Nếu việc cấm vận buôn bán vũ khí sát thương được loại bỏ, khi được tự do mua vũ khí loại đó, nhà nước Việt Nam có dùng nó để bắn vào hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi?

Thưa Tổng Thống,

Nhân dịp thăm chính thức  Nước CHXHCN Việt Nam, Lao Động Việt kính đề nghị Ngài, bằng ảnh hưởng của một đối tác quan trọng, yêu cầu nhà cầm quyền Việt nam:

1-  Chấm dứt mọi hành động đàn áp đối với LĐV; Tạo điều kiện để LDV được hoạt động công khai, nhằm giúp đỡ giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam xây dựng và phát triển „ Công đoàn độc lập” theo đúng nội dung điều 19 của Hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình dương TPP;

2- Trả tự do ngay cho hai thành viên LĐV bị bỏ tù vì giúp đỡ công nhân là ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và ông Đoàn Huy Chương hiện nay đang bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt tại nhà tù cộng sản. Bạch hóa thông tin về ông Lê Trí Tuệ, Phó chủ tịch “Công đoàn độc lập VN” ( được thành lập ngày 20.10.2006) bị bắt cóc và mất tích từ đầu năm 2007 đến nay.

3- Nhà cầm quyền Việt nam phải cho phép các loại báo chí và phương tiễn truyền thông chuyển tải nội dung Hiệp định TPP, đặc biệt là điều 19, liên quan đến quyền thành lập “Công Đoàn Độc lập” đến người dân Việt Nam.

Xin cám ơn  Tổng Thống,

 

 

 

=========================================================================================================================

English:

HCMC, 20.04.2016

Free Viet Labor Federation ( Viet Labor)

To President Barack Obama

On your next visit to Socialist Republic of Vietnam

Dear Mr President,

We understand that you will visit Vietnam in May 2016.

On this occasion, Viet Labor would like to request you to defend the Vietnamese working class and its workers from the harsh treatment by the Vietnamese government (regime) which always propagates that it is a government for the people and by the people and it is thousands of times better than a capitalist government.

Dear Mr President,

The Trans-Pacific Partnership (TPP) was signed on 4 February 2016 by 12 countries including Vietnam in Auckland, New Zealand. TPP’s purposes are to promote economic integration to liberalise trade and investment, bring economic growth and social benefits, to create new opportunities for workers and businesses, to contribute to raising living standards, benefit consumers, reduce poverty and to promote sustainable growth.

Article 19 of TPP affirms that all Parties respect and allow workers to form their independent workers’ unions. Labor rights belong to workers in a normal country. But in Vietnam, since 1945, under the leadership of the Communist Party of Vietnam (CPV), Vietnamese worker class does not have that right. Vietnamese worker class must be member of the Vietnam General Federation of Labor (VGFL) which is led by the CPV; VGCL’s president is a member of the CPV’s central committee, and all branches are led by CPV members and are tightly controlled by the CPV.

After TPP was signed workers should be informed of the detailed agreements especially Article 19 by state-owned media. Instead almost all state-owned media have been silent on the issue.

We, members of Viet Labor, must approach and provide the workers TPP-related information about their responsibilities, rights and benefits. We have tried our best. Beside being been to the factory floor we have printed and distributed to workers thousands of ex-prime minister Nguyen Tan Dung’s comments on TPP. Our efforts have been met with barricade and brutal suppression.

After TPP was signed Viet Labor members have been closely monitored and threatened by secret police. Miss Do Thi Minh Hanh and Mr Truong Minh Duc were brutally beaten

when they and lawyers helped workers with legal matters. Mr Hoang Binh was brutally beaten when he was distributing ex-prime minister Nguyen Tan Dung’s comments on TPP.

Miss Do Thi Minh Hanh and Mr Truong Minh Duc were imprisoned in their own homes by secret police for several months. Other Viet Labor members have been brutally beaten. Factory workers who are on strike for their rights are also brutally beaten.

What is the main agenda of the Vietnamese government when signing the TPP? Will TPP benefit Vietnamese people or a selected group of people?

Dear Mr President,

From the general media we understand that on your next meeting the Vietnamese leadership wants USA recognise that Vietnam has a market economy and USA lift weapon embargo.

Is the market economy in Vietnam beneficial for a selected group of CPV-related people? The market economy in Vietnam only legalises the VGFL. Independent workers’ unions cannot exist.

If the weapon embargo is lifted, will the Vietnamese government (regime) buy US arms to shoot thousands of striking workers?

Dear Mr President,

On your official visit to Vietnam Viet Labor would very much like to ask you, with power of the most important strategic partner to Vietnam, request the Vietnamese government (regime) to

Stop all barricade and brutal suppression to Viet Labor and its members. Provide legality for Viet Labor to publicly help the workers to form independent workers’ unions according to TPP’s Article 19.

Immediately release from prison two Viet Labor members, Mr Doan Huy Chuong and Mr Nguyen Hoang Quoc Hung who have been jailed under severe condition. Disclose all information about Mr Le Tri Tue, Vice-president of Vietnam Independent Unions (formed on the 20th of October 2006), who was abducted and disappeared since 2007.

Allow media to publish all TPP-related information, especially Article 19 which promotes the formation of independent workers’ unions, to Vietnam public.

Thank you very much Mr President.

God bless you and your family