Dưới đây là thư của ông William Anderson của Adidas Group trả lời ông Đoàn Việt Trung, Tổng thư ký của Lao Động Việt, về sự kiện Yupoong. Xin quý bạn công nhân liên lạc về Lao Động Việt nếu muốn tham gia vào việc làm sáng tỏ những khúc mắc về Yupoong.Thưa ông Đoàn,

Cám ơn ông đã gởi điện thư và đã cung cấp cho chúng tôi các thông tin phản hồi về những phát hiện của chúng tôi.

Chúng tôi trả lời dưới đây về những mối quan tâm bổ sung và ý kiến mà ông đã đề cập đến.

Lời yêu cầu rằng khi Yupoong tuyển nhân viên, họ gọi và ưu tiên cho những công nhân cũ, những người bị đuổi việc và những người “tự nguyện” nghỉ việc.

Yupoong đã xác nhận và cam kết ưu tiên tuyển dụng lại cựu nhân viên Yupoong Việt Nam của họ, bất cứ khi nào có việc làm phù hợp. Tuyển dụng sẽ được thông báo bằng thông báo công cộng và bằng điện thoại trực tiếp với những nhân viên cũ. Tuyển dụng sẽ dựa trên các kỹ năng, khả năng và kinh nghiệm làm việc trong quá khứ và sẽ mở rộng cho tất cả công nhân, tức là những người bị đuổi việc, hoặc tự nguyện nghỉ việc, sau đám cháy.

Lời yêu cầu adidas Group (và các nhãn hiệu khác) nói chuyện và tham khảo ý kiến các nhân viên Yupoong

Chúng tôi đã nhận được một danh sách các công nhân từ Lao Động Việt qua email vào ngày 23 tháng 12 năm 2015. Chúng tôi có kế hoạch phỏng vấn các công nhân vào tuần tới và sẽ chia sẻ những phát hiện của chúng tôi sau khi phỏng vấn này được hoàn thành.

Trả lời các điểm về Yupoong:

Về bằng chứng rằng Yupoong Việt Nam thiết lập một nhà máy khác tại tỉnh Long An:

Chúng tôi hỏi Yupoong là tại sao họ không cho chúng tôi biết về nhà máy ở Long An khi chúng tôi hỏi về những sắp xếp chuỗi cung ứng của họ. Yupoong nói rằng họ không có ý lừa dối hoặc che giấu thông tin với chúng tôi. Họ không cảm thấy cần công bố thông tin về xưởng đang được xây dựng dành riêng cho việc sản xuất sản phẩm thương hiệu của Yupoong. Nên hiểu rằng xưởng đó sẽ không sản xuất hàng hóa cho các thương hiệu quốc tế, kể cả cho tập đoàn adidas.

Về khuyến nghị từ Lao Động Việt để đảm bảo việc sản xuất có thể được tiếp tục tại xưởng Đồng Nai 2:

Hiện có 560 công nhân làm việc trong kho nguyên liệu và thêu ở xưởng 2. Yupoong xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục các hoạt động này, vì nó cần thiết để hỗ trợ việc sản xuất thành phẩm diễn ra tại các nhà máy của Yupoong Việt Nam. 560 công nhân sẽ không bị mất việc. Yupoong cũng đang từng bước mở rộng không gian bên trong xưởng 2 để chứa thêm 100 công nhân kỹ thuật và đa kỹ năng và nhân viên quản lý. Đối với những việc làm mới, các công nhân vừa bị sa thải sẽ được ưu tiên.

Thất bại của thiết bị chữa cháy; công nhân không thấy nước chảy ra từ hệ thống chữa cháy của Yupoong trong cuộc hỏa hoạn:

Qua duyệt xét các hồ sơ của nhà máy của chúng tôi cho thấy hệ thống phòng cháy chữa cháy là không dưới tiêu chuẩn và qua kiểm tra hàng quý và kiểm nhận của Cục Cảnh sát phòng cháy địa phương. Theo báo cáo điều tra chính thức, hệ thống cuộn vòi chữa cháy mới được cài đặt và được kiểm nhận của Cục Cảnh sát phòng cháy địa phương. Dưới sức nóng gắt, các cuộn vòi chữa cháy tại nhà máy được báo cáo rằng đã nóng chảy và đã không thể hoạt động trong cuộc hỏa hoạn.

Về quá trình đuổi việc, sự việc nhân viên quản lý bảo công nhân phải viết lý do cá nhân chứ không phải là họ bị đuổi việc trên đơn xin nghỉ việc. adidas Group đã xem xét các đơn xin nghỉ việc. Chúng tôi tìm thấy 9 trên 10 công nhân ghi độ bị đuổi việc là lý do chính cho việc chấm dứt hợp đồng của họ. Những người công nhân còn lại ghi các lý do khác, như quay trở về quê nhà hoặc lý do cá nhân, chẳng hạn như chăm sóc cho cha mẹ già. Chúng tôi sẽ kiểm tra và xác minh lại các lý do nghỉ việc khi chúng tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn bổ sung với công nhân vào tuần tới.

Về tuyên bố rằng công nhân mới được tuyển dụng đang nhận trợ cấp ít hơn so với công nhân thâm niên.

adidas Group đã xem xét các mục bổ sung khác nhau được trả trên mức lương cơ bản và thấy rằng nhà máy có một chương trình trợ cấp khác, đó là công nhân mới không được cấp khoản trợ cấp trong tháng đầu tiên của thời kỳ tập sự. Đây là một thực hành phổ biến trong công nghiệp  và không vi phạm Luật Lao động Việt Nam. Khoản phụ cấp được thanh toán sau khi nhân viên đã qua tập sự.

Về xác nhận cách Yupoong Việt Nam cung cấp hỗ trợ cho công nhân đang mang thai dưới 6 tháng.

Trong báo cáo sơ bộ của chúng tôi ban hành ngày 04 tháng 12 2015, chúng tôi đã xác định 17 công nhân có thai dưới 6 tháng, và do đó không được quyền yêu cầu bồi thường nghỉ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội. Cuối tháng mười hai con số này đã giảm xuống còn sáu công nhân mang thai dưới 6 tháng, còn lại (11 công nhân) có xin bảo hiểm xã hội vào giữa tháng 12 năm 2015. Về phần 6 phụ nữ mang thai còn lại, Yupoong sẽ đình chỉ các kế hoạch đuổi việc cho đến khi họ đã đạt đến hạn 6 tháng của thai kỳ. Điều này sẽ cho phép các công nhân yêu cầu bồi thường nghỉ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, thêm các gói thôi việc tiêu chuẩn mà họ sẽ nhận được từ Yupoong.

Chúng tôi sẽ theo dõi và xác minh một khi tất cả các quá trình bồi thường và các khoản thanh toán đã được thực hiện.

Về xác minh ngày làm việc từ lúc xưởng đóng cửa đến ngày trả lương.

Toán nhân viên của chúng tôi đã xem xét các tài liệu có sẵn và hồ sơ thanh khoản. Sau khi hoạt động sản xuất bị đình chỉ, vì hỏa hoạn, công nhân được trả lương tối thiểu đầy đủ cho tháng 9 và tháng 10.

Trong tháng 11 và tháng 12 công nhân được trả lương căn bản và phụ cấp theo hợp đồng lao động của họ. Các gói trả thôi việc đã được tính dựa trên thâm niên của họ, theo quy định của pháp luật. Gói này bao gồm lương của tháng 11 và tháng 12, phụ cấp, bồi thường cho các ngày nghỉ hàng năm chưa sử dụng, cộng thêm một tháng lương ưu đãi.

Sau khi chuyện đuổi việc được công bố vào ngày 09 tháng 11 2015, Yupoong mất 30-45 ngày để chuẩn bị và xem xét tất cả các khoản thanh toán thôi việc. Chúng tôi cũng đã xem xét theo dòng thời gian và xác minh rằng Yupoong tuân thủ trả 7 ngày sau ngày đóng cửa (cut-off). Cuối cùng, Yupoong xác nhận rằng họ muốn hỗ trợ bất kỳ công nhân nào còn câu hỏi hoặc thắc mắc về gói thôi việc và xem xét lại các khoản thanh toán cá nhân và các quyền lợi hợp pháp.

Chúng tôi hy vọng rằng trả lời của chúng tôi đáp ứng quan tâm của ông. Chúng tôi sẽ viết một lần nữa, khi vòng phỏng vấn công nhân thứ hai của chúng tôi hoàn tất.

Trân trọng
Bill

William Anderson
Vice President
Social & Environmental Affairs
Asia Pacific

Bản tiếng Anh

Dear Mr. Doan,

Thank you for your email and for providing us with Viet Labor’s feedback on our findings.

We have set out below our responses to the additional concerns and comments you have raised:

A request that when Yupoong recruits, it invites and gives first preference to former workers, both those who were formally retrenched and those who have “voluntarily” resigned.

Yupoong has confirmed and is committed to prioritizing the re-employment of their former Yupoong Vietnam workers, whenever there are suitable job openings. Recruitment will be announced by public notice and by contacting former employees directly via telephone. Hiring will be based on skills, ability and past job experience and will be open to all workers, i.e. those who were formally retrenched, or resigned, following the fire.

A request to adidas Group (and other brands) to talk and consult with Yupoong workers

We have received a list of workers from Viet Labor via email on 23 December 2015. We plan to interview these workers next week and will share our findings once these interviews are completed.

Response to Yupoong’s Points:

On the evidence that there is another factory being set up by Yupoong Vietnam in Long An Province:

We have sought clarification from Yupoong as to why their proposed Long An factory was not disclosed to us when we enquired about their supply chain arrangements. Yupoong stated that it was not their intention to mislead or withhold information from us. They didn’t feel it was relevant to disclose information on the plant as it is being built exclusively for Yupoong’s own branded products. It’s understanding that it will not manufacture goods for international brands, including the adidas Group.

On a Recommendation from Viet Labor to ensure that the production can be continued at Dong Nai Workshop 2:

Currently there are 560 workers employed in the material warehouse and embroidery department located in Workshop 2. Yupoong has confirmed that it will continue these operations, which are needed to support the finished goods production taking place in Yupoong Vietnam’s sister factories. The 560 workers will not be retrenched. Yupoong is also taking steps to make space within Workshop 2 to accommodate an additional 100 technical and multi-skills workers and managers. For the new hires, priority will be given to the recently laid-off workers.

Failure of firefighting equipment; workers saw no water coming out from Yupoong’s firefighting system during the fire:

Our review of the factory records shows that the firefighting system was not substandard and had been subjected to a quarterly inspection and certification by the local Fire Police Department. According to the official investigation report, the fire hose reel system was newly installed and certified by the local Fire Police Department. Given the intense heat, it was reported that the fire hose reels at the plant had melted and were inoperable during the fire.

On the retrenchment process, it is claimed that staff told workers had to write personal reasons rather than that they were “fired” on the resignation forms. adidas Group has reviewed the reasons stated in a sample of resignation letters. We found that 9 out of 10 workers specified being ‘fired’ as the main reason for the termination of their contracts. The rest of the workers had specified other reasons, such as returning to home town or personal reasons, such as caring for aged parents. We will cross-check and verify again the grounds for resignation when we conduct an additional round of worker interviews next week.

On claims that workers who are newly employed are receiving less allowance than long-term employees.

adidas Group has reviewed the various supplementary items which are paid for on top of the basic wage and found that the factory does have a different allowance scheme in place, i.e. newly joining workers are not granted an allowance during the first month of their probation period. This is a common industry practice and does not breach Vietnam Labour Law. The additional allowances are payable after the employee has passed their probation.

On the confirmation for how Yupoong Vietnam will provide assistance to pregnant workers who are less than 6 months pregnant.

In our Preliminary Report issued on 4 December, 2015 we identified 17 workers who were less than 6 months pregnant, and who would therefore not be entitled to claim maternity leave compensation under the social insurance law. By late December the number had dropped to six pregnant workers less than 6 months of pregnant, the balance (11 workers) having already claimed their Social Insurance in mid-December 2015. For the remaining 6 pregnant women, Yupoong will suspend the retrenchment plan until they have reached the 6 month term of their pregnancy. This will enable the workers to claim their maternity leave compensation under the social insurance law, in addition to the standard severance package they will receive from Yupoong.

We will follow-up and verify once all the claim processes and payments have been made.

On the verification of days worked between book closure and pay day period.

Our compliance team has reviewed available documents and payment records. After manufacturing operations were suspended, due to the fire, workers were paid in full their minimum wages for the months of September and October.

During November and December workers were paid their basic salary and allowances according to their employment contract. The severance pay package was calculated based on their seniority, as stipulated by law. This includes the payment of their November and December salaries and allowances, compensation for any unused annual leave, plus an extra one month’s salary as goodwill.

After the retrenchment was announced on 9 November 2015, it took Yupoong 30 to 45 days to prepare and review all severance payments. We have also reviewed the timeline and verified that Yupoong complied with 7 day pay-out after the cut-off day. Lastly, Yupoong has confirmed that they are happy to assist any employee who still has questions or concerns regarding their severance package and to go through their individual payments and legal entitlements.

We hope that our response addresses your concerns. We will write again, once our second round of interviews with workers is complete.

Kind regards

Bill

William Anderson
Vice President
Social & Environmental Affairs
Asia Pacific