Tiếng Việt ở đây || English below

Lao Động Việt phân tách Bản tóm tắt của Bộ Công Thương Việt Nam về quyền lao động trong TPP
17/12/2015

Lao Động Việt không lạc quan về thiện chí của nhà nước Việt Nam sau khi đọc bản “Tóm tắt nội dung chính” của Bộ Công Thương về Kế Hoạch Lao Động Mỹ-Việt, là một bộ phận dính liền với Chương Lao Động của TPP. Trong Kế Hoạch Lao Động đó, Bộ Công Thương bỏ sót một số chi tiết quan trọng, viết thêm về những “mối đe dọa an ninh” chống lại nghiệp đoàn, và khẳng định một cách sai trái là việc Hiến pháp chỉ định Tổng Liên Đoàn Lao Động (**) có bổn phận phải phục vụ Đảng và nghiệp đoàn độc lập cũng phải tuân thủ.

(GHI CHÚ: Lao Động Việt dùng chữ như sau:

 • công đoàn là cái gì làm công cụ của nhà nước, do nhà nước làm chủ
 • nghiệp đoàn cho cái gì nói lên tiếng nói của do người lao động trong doanh nghiệp.)

Để tải nguyên văn của Bản Tóm Tắt dài 4 trang, và Kế Hoạch Lao Động dài 10 trang do Lao Động Việt dịch, xin mời độc giả đến laodongViet.org để lấy.

 1. Nhà nước giấu điểm quan trọng này: Liên Đoàn Lao Động không được lấy hết tiền của người lao động. Kế Hoạch Lao Động nói rõ trong đoạn II.B.1 rằng Tổng Liên Đoàn Lao Động không được chiếm đoạt hết tiền của công nhân, rằng nghiệp đoàn độc lập phải được quyền hưởng một phần “số tiền 2% mà người sử dụng lao động đóng không phân biệt đối xử”. Có lẽ nhà nước cho rằng đây là chuyện nhỏ để ghi vào Bản Tóm Tắt, nhưng …
 2. Nhà nước đe dọa nghiệp đoàn: Kế Hoạch Lao Động Mỹ-Việt không nói về an ninh nhưng Bản Tóm Tắt ghi thêm “Các tổ chức của người lao động không được phép tiến hành bất cứ hoạt động nào có khả năng xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”. Những ai biết Việt Nam đều hiểu cái đuôi này nghĩa gì. Lâu nay họ lấy cớ an ninh để đối phó với đày đoạ những nhà đấu tranh cho nhân quyền, và sẽ dùng cớ đó để đày đoạ người lao động.
 3. Bộ Công Thương nói sai khi nói rằng cả công đoàn lẫn nghiệp đoàn có bổn phận phục vụ Đảng Cộng Sản. Tổng Liên Đoàn Lao Động là của Đảng Cộng Sản, và Hiến Pháp viết TLĐLĐ có bổn phận phải phục vụ Đảng, nhưng nghiệp đoàn không có bổn phận đó, vì trong Kế Hoạch Lao Động, ở đoạn II.B.4, nhà nước VN hứa với Mỹ rằng: “Vì trong Hiến Pháp Việt Nam chỉ các công đoàn thuộc TLĐLĐ mới là các “tổ chức chính trị xã hội”, do đó với các nghiệp đoàn thì luật Việt Nam sẽ không áp đặt bổn phận và trách nhiệm chính trị nào”. Với Mỹ thì nhà nước hứa như vậy, còn với dân thì Bộ Công Thương muốn cả TLĐLĐ lẫn các nghiệp đoàn phải phục vụ Đảng như Hiến Pháp đòi hỏi: “ILO cũng như TPP luôn nhấn mạnh việc tất cả các tổ chức của người lao động phải tuân thủ Hiến pháp”.

Bản Tóm Tắt của Bộ Công Thương không phải là một tài liệu bình thường. Hiện nay, và có thể trong nhiều tháng tới, nó là tài liệu duy nhất, bởi vì nhà nước chưa dịch Kế Hoạch Lao Động qua tiếng Việt và chưa hứa khi nào mới cho lên cổng thông tin của nhà nước. Và, như giải thích ở trên, người lao động chỉ biết Bản Tóm Tắt.

Đọc Bản Tóm Tắt này, người ta thấy chiến lược gồm 3 điểm của nhà cầm quyền để đối phó với người lao động:

 • Bao vây kinh tế để nghiệp đoàn khó sống
 • Bao vây nghiệp đoàn bằng luật trật tự xã hội
 • Dùng Tổng Liên Đoàn Lao Động làm vũ khí để đánh và nuốt sống các nghiệp đoàn.

ENGLISH

Viet Labor’s analysis of Vietnamese Ministry of Industry and Trade document on the US-VN Labor Plan
17 th December 2015

Viet Labor’s trust in Vietnam’s good faith is not encouraged by the Ministry of Industry and Trade’s document “Key Labor Provisions In The Transpacific Partnership Agreement (TPP)”(*). In summarising the US-Vietnam Labor Plan, the Ministry leaves out some critical details, adds threats of “national security” violence against unions, and falsely asserts that the Constitutional requirement for VGCL(**) to serve the Communist Party also applies to unions.
 1. The Trade Ministry leaves out the prohibition on the state-run VGCL starving unions of funds. The Labor Plan states clearly in paragraph II.B.1 that VGCL must not take all of workers’ money, that unions must be allowed “to receive the grassroots union share of the two percent fee paid by the employer on a non-discriminatory basis”. Perhaps the Trade Ministry thought this detail is not important enough to put in the summary, but ..
 2. Importantly, the Trade Ministry threatens unions with “national security” laws. The Labor Plan makes no mention of security, but in summarising it the Ministry insists that “Worker organizations are not allowed to proceed with any activity which potentially can endanger national security, societal orderliness and societal security”. Anyone familiar with Vietnam knows what this means. Just as national security laws have been used violently against civil rights advocates, so they will be a threat for unions.
 3. The Ministry misleadingly asserts that unions must serve the Communist Party. The state-run VGCL has a constitutional duty to serve the Communist Party, but unions do not, yet the Ministry insists they do. The US-VN Labor Plan clearly states at paragraph II.B.4 “Noting that the Constitution of Viet Nam recognizes only labour unions affiliated with the VGCL as “socio-political organizations”, Viet Nam shall ensure that its law will not require labour unions registered with the competent government body to have mandatory political obligations and responsibilities”. The Trade Ministry, however, writes “Both ILO and TPP always insist that all worker organizations must comply with the Constitution”.

The Ministry’s document is important because it is the first and likely the only official statement for a long time. Its website’s TPP section says “The Ministry of Industry and Trade will work with other ministries and departments to publish more information on the TPP in the future, after the Vietnamese translation of the Agreement is published”. Further, it does not say when or if the actual US-VN Labor Plan will be published in Vietnamese. For these 2 reasons, this document is the only one there is for most Vietnamese workers.

Viet Labor is concerned that this document hints at Vietnam’s 3-pronged anti-union plan:

 • To starve unions of funds
 • To use violence against unions under the “national security” pretext
 • To have VGCL engulf as many unions as possible.

NOTES

(*) For the full text of the MOIT’s document and our translation, please see this document’s companion.

(**) VGCL (Vietnam General Confederation of Labor) documents obtained by us show that it asked police to arrest strike leaders and defeated a draft law allowing formation of unions.