Ngày 19/11/2015, Lao Động Việt chuyển lời của các bạn công nhân Yupoong đến 4 công ty khách hàng là Adidas, Puma, Nike, Columbia.

Ngày 09/12, sau nhiều thư qua lại, Adidas cho LĐV hay rằng Yupoong đã hứa trả thêm một số món tiền cho mọi công nhân, dù có ký giấy xin nghỉ việc hay không.

Mọi món tiền Yupoong hứa trả bạn là:

  • Nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc, tính đến cuối năm 2008,
  • Lương căn bản của tháng 10, 11, và 12
  • Ai còn ngày nghỉ thì được trả 300% tiền những ngày đó
  • Công nhân nào sắp sanh thì được trả tiền sữa đầy đủ
  • Có 17 nữ công nhân có bầu chưa tới 6 tháng, Yupoong hứa sẽ trả 6 tháng lương căn bản hoặc tiền nhà thương sanh em bé

Ngày 12/12/2015, Lao Động Việt yêu cầu Adidas:

  1. Hãy nói chuyện với ban đại diện mà các bạn bầu ra
  2. Hãy gởi thư đến từng công nhân để giải thích các món tiền trong giấy lương và nói món nào là lời hứa nào trên đây, để các bạn hiểu rõ
  3. Nếu sau này Yupoong Đồng Nai hoặc Yupoong Long An có cần người, thì hãy gởi thư thông báo và, nếu lúc đó các bạn chưa có việc, khi xin việc thì được ưu tiên

Ngày 15/12, Adidas trả lời:

  • Đại diện của Adidas đang nói chuyện với một số công nhân đại diện
  • Đến khi Lao Động Việt cho họ coi hình Yupoong Long An đang xây thì họ mới biết. Họ đang hỏi Yupoong

Sắp tới, họ sẽ tìm hiểu thêm, sau đó sẽ trả lời các yêu cầu 2-3 trên đây.