Lấy từ nguồn:

http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&id=6244965&offsetStart=0&parentId=6244773&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&mask=search

Tóm tắt phần phát biểu của Heinrich Frank và tóm tắt sơ lược nghị quyết của Quốc hội Đức.

Quốc hội CHLB Đức thảo luận về Nhân Quyền. Trong phiên họp ngày 3.12.2015 tại thủ đô Bá Linh,Quốc hội Đức đã họp thảo luận về „Tăng cường bảo vệ những người bảo vệ Nhân Quyền trên thế giới„

Các Dân biểu đại diện cho các chính đảng trong quốc hội lần lượt báo cáo về tình trạng nhân quyền và những khó khăn hoạt động cho nhân quyền ở nhiều quốc gia. Đặc biệt trong bản tường thuật, Ông Heinrich Frank, dân biểu Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của thành phố Chemnitz (trước đây có tên Karl Marx city) hiện là chủ tịch „Ủy ban nhân quyền và trợ giúp nhân đạo của quốc hội Đức„ đã nêu trường hợp bà Đỗ thị Minh Hạnh, một người bị giam tù vì đấu tranh cho nhân quyền và công đoàn ở Việt Nam. Ông cho biết đã tiếp xúc với bà Hạnh hai lân, Lần thứ nhất ngày 24/5/2014 tại nhà tù ở Hà Nội, lần thứ nhì là 7 tháng sau đó tại văn phòng của ông ở Berlin. Bà Hạnh được trả tự vào tháng 06.2014 nhờ sự can thiệp của Đức và Liên Hiệp Quốc. Khoảng cuối tháng 11.2015 ông nhận được tin bà Hạnh và nhà báo Trương Minh Đức đã bị công an bắt và hành hung khi đến buổi họp hỗ trợ pháp lý quyền lao động cho công nhân của một công ty Nam Hàn. Bà Hạnh và ông Đức là thành viên của Lao Động Việt.

Sau cuộc thảo luận, quốc hội đã thông qua kiến nghị „Tăng cường bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền trên thế giới„ do Liên Minh Dân Chủ/Xã Hội  Thiên Chúa Giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân Chủ Xã Hội Đức đệ trình .Nghị quyết đánh giá cao những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền, lên án những chính sách đàn áp, ngược đãi, và các cáo buộc vu khống  những người đấu tranh cho nhân quyền. Nghị quyết cũng nhắc đến những biện pháp hạn chế không gian hoạt động của xã hội dân sự và những hiểm nguy cho giới báo chí thông tin. Theo báo cáo của „Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới“,  trong năm 2015 đã có 46 ký giả bi thiệt mạng, 146 nhà báo và 171 người viết báo trực tuyền trên mạng bị tù đầy. Ngoài ra ,nghị quyết đòi hỏi chính quyền liên bang hãy hớp tác với các thành viên trong Liên Minh Âu Châu (EU) đẩy mạnh công tác bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ báo cáo viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, cũng như tìm những biện pháp thích ứng bào vệ những người bảo vệ nhân quyền trong các xã hội dân sự ở những quốc gia nhân quyền còn chưa được tôn trọng.