Hôm nay 24/11/2015, Adidas và Puma cho Lao Động Việt hay: Họ đã yêu cầu Yupoong ngưng đuổi việc số gần 2 ngàn công nhân mà Yupoong lấy cớ hỏa hoạn định đuổi việc.

Adidas và Puma là 2 trong 3 khách hàng lớn của Yupoong. Công ty còn lại, Nike, chưa trả lời LĐV. Nhưng 2 trên 3 thì đã đủ để Yupoong lắng nghe.

Trong thư 19/11, Lao Động Việt mời họ yêu cầu Yupoong ngưng đuổi việc để họ điều tra coi vụ hỏa hoạn có gì bất thường không, và để coi Yupoong có đã cố gắng hết sức trước khi đuổi việc chưa, như luật đòi hỏi.

LĐV cũng yêu cầu Yupoong đối thoại với công nhân. Không phải như kẻ trên với người dưới, mà là đối tác ngang hàng: Ta cung cấp sức lao động, họ tiêu thụ.

Nhắn với công nhân Yupoong

LĐV xin nhắn với gần cả trăm công nhân mà chúng tôi đã gặp, và các bạn chưa gặp: Các bạn không bao giờ ngang hàng, các bạn mãi mãi bị dưới cơ, nếu không có tập thể. Dù có 2 ngàn đơn tố cáo, dù có 2 ngàn chữ ký trên tờ kiến nghị, vẫn chỉ là 2 ngàn người riêng lẻ. Nhưng 2 ngàn người bầu lên ban đại diện, đó là tập thể!!

Sau khi các bạn bầu ban đại diện, người ở hải ngoại của Lao Động Việt sẽ cung cấp thông ngôn và tạo điều kiện để ban đại diện trao đổi trực tiếp với các giám đốc hữu trách của Adidas, Nike, Puma.

Chưa bị đuổi việc, lại càng cần có nghiệp đoàn

Và thưa các bạn công nhân Yupoong chưa bị đuổi việc: Nếu các bạn cũng bầu ra ban đại diện, thì sẽ có thể yêu cầu Yupoong ký kết: Sau này, nếu muốn đuổi việc, thì khi Yupoong hội ý với UBND, cùng lúc đó cũng phải hội ý với nghiệp đoàn do chúng tôi lập ra.

Việt Nam đã ký kết hứa không ngăn cản người lao động lập ra nghiệp đoàn độc lập. Đây là thời cơ của người lao động chúng ta. Hãy nắm lấy.

GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, FACEBOOK.com/laodongViet, WWW.laodongViet.org EMAIL:chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).