ILLUS To roi LDV 20150406Từ tháng 11/2014 đến nay, Lao Động Việt trao tay cũng như phát tán trên Facebook một số tờ rơi, hình và nội dung dưới đây. Nếu bạn có ý kiến gì, xin viết trong phần Ý Kiến (“Leave a Reply”) phía dưới.

-Nếu bạn thắc mắc về luật, thì luật sư của LĐV sẽ trả lời

-Trường hợp bạn muốn LĐV trả lời riêng cho mình, bạn viết địa chỉ email hoặc số điện thoại, Lao Động Việt sẽ dùng để trả lời bạn nhưng địa chỉ email và số điện thoại của bạn sẽ không hiện lên mạng.

4) TỜ RƠI VỀ QUYỀN CÓ NGHIỆP ĐOÀN

ÔNG THỦ TƯỚNG NÓI VỚI QUỐC HỘI: CHÚNG TA CÓ QUYỀN CÓ NGHIỆP ĐOÀN

Bạn coi bài báo ở trang sau

illus 2 To roi NOnamecardNoLDV 20151213 tunaydentpp cdldv2015
Trong mỗi công ty, người lao động bầu chọn nhau để có ban đại diện, sau đó ghi danh với Bộ LĐTBXH, sẽ có giấy nghiệp đoàn chính thức.
Đó là Điều khoản số 2.A.1 trong Kế Hoạch Lao Động mà Việt Nam đã hứa với Mỹ.
Điều khoản số 2.E.1 và 2.E.2 nói nếu công ty phân biệt đối xử với những ai tham gia nghiệp đoàn, hoặc ngăn cản nghiệp đoàn, thì công ty sẽ bị phạt tiền, giám đốc bị phạt tù.
Nghiệp đoàn của chúng ta có quyền thương lượng với công ty về tiền lương và điều kiện làm việc, và công ty phải thương lượng chứ không được quyền độc đoán (Điều khoản số 2).
Hiến Pháp Việt Nam nói Tổng Liên Đoàn của nhà nước phải phục vụ Đảng. Còn nghiệp đoàn thì Điều 2.B.4 nói không có bổn phận này, chỉ cần phục vụ người lao động mà thôi.
Điều khoản số 2.B.1 nói công ty có quyền trừ 2% tiền lương của chúng ta nhưng Tổng Liên Đoàn của nhà nước không được lấy hết. Chúng ta là thành viên của nghiệp đoàn thì phải chia tiền đó cho nghiệp đoàn để nghiệp đoàn phục vụ chúng ta.

Chúng ta sớm lập ra nghiệp đoàn thì sớm được tăng quyền lợi, bớt khổ, bớt thiếu hụt.
VẬY THÌ TẠI SAO KHÔNG?
HÃY GỌI SỐ 01649283542
ĐỂ LẤY TOÀN VĂN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG NÓI TRÊN

3) TỜ RƠI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

illus - Ban thay cac to roi nay cua LDV

Quyền lợi của người lao động chúng ta về Bảo Hiểm Hội

 • Khi chúng ta nghỉ việc, công ty phải trả lại sổ BHXH chứ không được giữ đến tuổi về hưu (theo Điều 21 Khoản 5 của Luật BHXH)
 • Mỗi 6 tháng, công ty phải công khai niêm yết thông tin về việc đã đóng BHXH (Điều 21 Khoản 7)
 • Theo Điều 18 Khoản 7, chúng ta quyền yêu cầu thông tin về BHXH. Khi chúng ta yêu cầu, thì công ty phải cung cấp (cũng Điều 21 Khoản 7)

Sau khi nghỉ việc, phải trả lại cho chúng ta. Tiền BHXH là của chúng ta, không phải của công ty hay của nhà nước.

Chúng ta muốn công đoàn của chúng ta, chúng ta, bởi vì công đoàn do nhà nước lập ra không bênh vực cho quyền lợi của chúng ta.

Công đoàn nhà nước thì chỉ bênh vực chủ. Mà nếu chúng ta lập công đoàn của chúng ta thì nhà nước cấm đoán. Cấm thành lập công đoàn là đi ngược lại Hiến Pháp Việt Nam, tại sao lại cấm đoán?

Lao Động Việt

Công đoàn của chúng ta

Công đoàn vì chúng ta

FACEBOOK.COM/LAODONGVIET,

WWW.LAODONGVIET.ORG, hoặc

EMAIL CHAO@LAODONGVIET.ORG

2) TỜ RƠI VỀ TIỀN TẾT


Tiền thưởng Tết
TOROI Tien Thuong Tet, Thang 13 A5 20150129
Năm nay công ty có trả đủ tiền Tết cho bạn không?

Nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, công ty hứa tiền Tết nhưng bây giờ quỵt, thì tập thể người lao động có quyền phản đối (Điều 102 của Bộ Luật Lao Động).

Nếu mọi năm có tiền Tết nhưng năm nay không thông báo tiền Tết, thì công ty cũng sai trái, vì Điều 103 của Bộ Luật Lao Động buộc phải công khai công bố.

Tiền Tết không phải là cái muốn cho thì cho, mà là quyền lợi của chúng ta sau một năm làm việc. Lâu nay tiền Tết là thông lệ ở mọi công ty, mọi ngành nghề, khắp nước.

Nhưng Bộ Luật Lao Động lại nói công ty muốn cho thì cho, không thì thôi.

Tại sao luật và nhà nước không bảo vệ người lao động chúng ta?

Lao Động Việt là tập hợp của những ai muốn người lao động có quyền có công đoàn thực sự đại diện cho mình.

“Công đoàn nhà nước thì chỉ bênh vực chủ. Mà nếu chúng ta lập công đoàn của chúng ta thì nhà nước cấm đoán.

Cấm thành lập công đoàn là đi ngược lại Hiến Pháp Việt Nam, tại sao lại cấm đoán?”

Lao Động Việt             ●WEBSITE: www.laodongViet.org ●EMAIL: chao@laodongViet.org ●FACEBOOK:facebook.com/laodongViet

1) TỜ RƠI VỀ BỒI THƯỜNG ĐUỔI VIỆC

ILLUS To roi LDV 20141110

Gần đây một số công ty đuổi việc công nhân. Công ty của bạn thì sao, bạn nghĩ sau này công ty có đuổi bạn không?

Theo các Điều luật 38, 44, và 49 của Bộ luật Lao Động, thì nếu đơn phương đuổi việc, công ty phải bồi thường bạn 1 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Nếu bạn làm chưa tới 2 năm thì vẫn phải trả 2 tháng lương.

     Ngoài ra, theo Điều 38 thì công ty phải báo trước 1 tháng rưỡi. Nếu không báo trước, công ty phải bồi thường 1 tháng rưỡi lương.

Các trang kế có các điều khoản nói trên. Nếu đọc xong bạn còn thắc mắc, bạn có thể đến mạng laodongViet.org. Luật sư của Lao Động Việt sẽ trả lời bạn bằng email.

Lao Động Việt là tập hợp một số nhóm vận động sao cho người lao động có quyền có công đoàn thực sự đại diện cho mình.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

 1. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

BLLĐ, Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

 1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

     Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

 1. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

     Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

 1. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

 Luật là vậy, nhưng nếu công ty làm ngơ và công đoàn nhà nước cũng làm ngơ, thì tôi làm sao?

Thì bạn đòi tập thể. Đòi lẻ tẻ từng người, không bao giờ được. Muốn thêm chi tiết, mời bạn đến trang mạng laodongViet.org của Lao Động Việt.

BLLĐ, Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

 1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, WWW.laodongViet.org, FACEBOOK.com/laodongViet, EMAIL chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).

-Hết-