Ủy-Ban Chống Tệ-Nạn Buôn Người
Australian Alliance to Combat Human Trafficking
28 Dover St – St.Albans, Victoria 3021 – Australia
Tel & Fax: (03) 9323 0440 – Mob: 0421 600 100
Email: ausact@gmail.com
THÔNG BÁO
V/v Kết-toán về bữa cơm gây quỹ ngày 11-10-2015

Ban-tổ-chức chúng tôi, gồm Uỷ-ban Chống Tệ-nạn Buôn Người (AusACT), Lao Động Việt, ông Trần Đông (Trưởng ban Quản-trị Đền Thờ Quốc Tổ), chân-thành cám ơn quý cụ, quý ông bà và các bạn trẻ đã tham-dự cũng như giúp đỡ chúng tôi trong việc tổ-chức để buổi gây quỹ ngày 11-10-2015 được kết-quả như sau:

  1. Phần thu
    – Số tiền bán vé $2,440.00
    – Tiền ghi tặng trong Sổ Vàng $2,770.00
  2. Phần chi phí cho bữa gây quỹ $630.00
  3. Kết quả thu được sau khi trừ đi các chi-phí $4,580.00

Chúng tôi chân-thành cảm ơn Hội Cao-niên Miền Đông, Hội Cao-niên Tỵ-nạn Đông-dương, Voice Australia, Hands for Hope, ông Lữ Kim Huy –Chánh trị-sự Cao-đài, chị Hiếu (Sài-gòn phở), phở Tâm, anh Lê Bình, anh chị Nguyễn Hồng Ký Diamond Head, hai Thầy ở chùa Quang Minh, ông Lâm H
ữu Lộc, ông Trần Thanh Liêm và nhiều vị mạnh thường quân khác…
Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các thân-hữu sau đây đã tiếp tay trong việc điều-hợp buổi sinh-hoạt này:
– Anh chị Minh & Tư
– Cô Cát Vân
– Anh Nguyễn Quốc Thịnh – Việt Tân
– Anh chị Lẫm
– Chị Thuỷ
– Chị Võ Hồng – Việt Tân
– Một số anh em tỵ-nạn gốc Vinh
Theo đúng mục-đích đã đề ra cho buổi gây quỹ, số tiền nhận được này đã chuyển ngay vào trương mục ngân-hàng của Lao Động Việt. Tổ-chức này sẽ dùng để tiếp-tục công việc cứu thêm một số công-nhân nữa ra khỏi tù và làm lại hộ chiếu cho họ như trước đây Lao Động Việt đã làm được cho một số công-nhân Việt Nam bị giam cầm trong các nhà tù bên Mã Lai.
Chúng tôi rất cảm-kích hảo tâm của tất cả quý vị đã vì tình người, tình đồng bào mà tham-gia sinh-hoạt này.

Riêng tổ-chức Lao Động Việt ước mong tiếp-tục nhận được sự nâng đỡ của quý vị trong chương-trình hoạt-động lâu dài của chúng tôi hầu có thể giúp các công-nhân cũng là nạn nhân của tệ-nạn buôn người này, theo các chi-tiết sau đây:
– Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về tổ-chức Lao Động Việt, xin liên-lạc qua điện-thoại số 0400466848. hoặc mời vào trang mạng laodongViet.org
– Nếu quý vị muốn giúp đỡ, xin gửi cho trương-mục của Lao Động Việt tại Úc-châu trong ngân-hàng Commonwealth Bank dưới tên Committee to Protect Vietnamese Workers, số trương-mục 063 023, 1021 7380

Đa tạ
– Phạm Minh-Tâm (Uỷ-ban chống Tệ-nạn Buôn Người – AusACT)
– Trần Đông (Trưởng Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ)
– Đoàn Việt Trung (Lao Động Việt)