Phóng Viên SBTN tại Oregon
Tường Thuật: Destiny Nguyễn – Thu Hình: Ngọc Mẫn & Quang Trung – Thực Hiện: Lê Quang Trung PHÓNG SỰ TỪ POR TLAND – OREGON. Hôm Thứ Bảy ngày 26 tháng 09 năm 2015 lúc 3giờ trưa tại Trung tâm sinh hoạt Hollywood Senoir thành phố Portland đã diễn ra Buổi Hội Luận từ Bách Việt đến TPP với sự góp mặt của Nhóm Việt Học và Ban Yểm trợ Lao Động Việt đến từ California trong bầu không khí thân mật ……… Phóng Viên Quang Trung gởi về bản tường trình như sau: Các Phóng sự sắp tới do Phóng Viên SBTN tại Oregon chủ trương xây dựng và yểm trợ mọi sinh hoạt của Cộng Đồng VN Oregon ngày vững mạnh, đoàn kết và cùng góp tiếng nói chung trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam được Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền. Nhằm đánh tan mọi âm mưu của cộng sản VN đang phân hóa các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.