Viet here, ENGLISH BELOW.

LĐV* 10/04/2015 – Trong dịp IPU, một số nhà tranh đấu bị công an ngăn chặn nhưng một số người đã lọt được vô khuôn viên Đại Sứ Quán Mỹ, trong đó có cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Được Bộ Ngoại Giao Mỹ mời, cô Minh Hạnh đã trao thư của LĐV đến vài Dân Biểu Mỹ, trong đó có DB Sandy Levin và bà Nancy Pelosi (lãnh đạo Đảng Dân Chủ). Lá thư đòi hỏi TPP có thủ tục trừng phạt nếu nhà nước VN ký xong rồi tiếp tục đàn áp quyền công đoàn.

illus - BanTinLDV 20150404 LDV vo Toa Dai Su My noi ve TPP 20150409

Nếu đàm xong rồi đánh thì rút quyền lợi mậu dịch

Trong thư, Lao Động Việt yêu cầu Quốc Hội Mỹ hãy đợi đến khi nào Việt Nam đã có luật về công đoàn độc lập, và đã có cơ quan thực thi quyền công đoàn, mới thông qua TPP. Nếu nhà nước VN đàm xong rồi đánh thì các biện pháp rút quyền lợi mậu dịch phải được dùng thay vì chỉ phạt tiền.

LĐV cũng yêu cầu Better Work VN và các chương trình viện trợ đòi các công ty tham gia phải có công đoàn độc lập. Và, nếu sau khi có TPP mà nhà nước VN vẫn tài trợ cho các công đoàn do họ làm chủ, thì LĐV kêu gọi cộng đồng thế giới giúp đỡ để phong trào công đoàn độc lập không bị đè bẹp .

Nội dung lá thư

Lao Động Việt muốn các thỏa ước mậu dịch, như TPP, bảo đảm và phát huy quyền lao động. Chi tiết hơn, thì chúng tôi đề nghị rằng:

 1. Khoan ký thỏa ước mậu dịch đến khi Việt Nam đã sửa luật để hợp pháp hóa các công đoàn ngoài quyền điều khiển của nhà nước
 2. Khoan bắt đầu thực hiện thỏa ước mậu dịch đến khi Việt Nam đã thành lập ra cơ quan có ngân quỹ và nhân sự để nhận đơn khiếu nại cũng như trừng phạt những ai ngăn cản người lao động hành xử quyền công đoàn
 3. Nếu nhà nước Việt Nam hay các công đoàn họ điều khiển vi phạm quyền công đoàn thì thủ tục khiếu kiện trong thỏa ước phải được quyền cứu xét và giải quyết. Riêng về việc chỉ trừng phạt bằng tiền phạt, thì chúng tôi nghĩ là không đủ
 4. Các nhóm lao động được phép thâu thập và được nộp bằng chứng về vi phạm quyền công đoàn, không phải chỉ trong VN mà còn đến các quốc gia thành viên của thỏa ước

 Ngay cả sau khi cho phép các công đoàn độc lập được thành lập, nếu các thỏa ước mậu dịch không cấm thì nhà nước Việt Nam vẫn sẽ duy trì hệ thống công đoàn do họ hỗ trợ. Do đó

 1. Chúng tôi kêu gọi thế giới hỗ trợ để phong trào công đoàn độc lập không bị đè bẹp bởi các công đoàn do nhà nước hỗ trợ dùng tài nguyên rất lớn của họ và bởi nhà nước dùng luật và các phương tiện khác
 2. Các thỏa ước mậu dịch nên có điều khoản để ngăn ngừa việc các công đoàn do nhà nước hỗ trợ đè bẹp phong trào công đoàn độc lập

 Ngoài ra, thế giới cũng viện trợ  cho Việt Nam bằng nhiều cách. Lao Động Việt đề nghị tái xét và điều chỉnh để bảo vệ quyền lao động. Cụ thể thì:

 1. Better Work Vietnam đổi mục đích lại để phát huy quyền công đoàn một cách rõ ràng và mạnh mẽ, kể cả đòi hỏi các công ty tham gia BWVN phải cho phép, phát huy, và bảo vệ các công đoàn độc lập tại công ty
 2. Các đề án viện trợ đòi hỏi mọi công ty thầu phải cho phép, phát huy, và bảo vệ các công đoàn độc lập tại công ty

ENGLISH:

Despite difficulties with the police, some advocates were able to enter the US Embassy in Hanoi during the time of the IPU event. Here, invited by the Embassy, Viet Labor’s Do Thi Minh Hanh handed VL’s letter about TPP to several Cognressmen.

In brief, Viet Labor asks that TPP not be signed or ratified until Vietnam has legalised independent unions and created a oversight mechanism. If, after signing, Vietnam reneges and oppresses unions, then TPP dispute mechanisms be applied rather than fines. VL also asks that Better Work Vietnam and aid donors require participating companies to allow their workers to have their own unions.

And, if after TPP the Vietnamese authorities continue to fund their own unions, then Viet Labor asks the world to help lest the state and its unions use their money and power to crush independent unions:

Viet Labor wants trade agreements, such as TPP, to guarantee and promote workers’ rights. In particular, we suggest that:

 1. Trade agreements not be signed until Vietnam has amended its laws to legalise unions independent from state control
 2. Trade agreements not to start until Vietnam has created an inspectorate and staffed it to receive complaints and punish those who stop workers exercising union rights
 3. Any union-rights violations by the Vietnamese authorities or by unions it controls should be subject to the trade agreement’s dispute resolutions, and be subject to the withdrawal of trading benefits. In particular, we think that monetary fines are not enough to punish violations
 4. Labor rights groups be allowed to document violations of union and labor rights and submit evidence not just in Vietnam but to all trade agreement signatory nations

 Even after independent unions are allowed to form, unless trade agreements forbid it, the Vietnamese authorities may still maintain a network of state-supported unions. Therefore:

 1. We seek help from the world to prevent the independent union movement from being crushed by state-supported unions using their overwhelming resources and the state using its laws and other means
 2. Trade agreements should limit the ability of state-supported unions to crush the independent union movement

 Furthermore, the world provides assistance to Vietnam in various ways. Viet Labor ask that these be reviewed with the view of protecting workers’ rights. In particular,

 1. The Better Work Vietnam’s aim should be amended to explicitly and strongly promote union rights, including for participating employers to allow, promote, and protect company-level independent unions
 2. Projects resulting from aid should require contractors to allow, promote, and protect company-level independent unions

GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, FACEBOOK.com/laodongViet, WWW.laodongViet.org, EMAIL chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).

– Hết-