LĐV* 06/04/2015 – Khoảng 4 ngàn công nhân công ty Vina Duke làm ba lô hiệu Deuter vừa được Duke thực hiện lời hứa từ tháng 10, trả lương cho những ngày đình công 14-24/10/2014.

ILLUS - BanTinLDV 20150406 LDV giup 4000 cn Vina Duke lay lai hon 10 ngay luong

Trả lương những ngày đình công, nhưng vẫn giới hạn tiêu tiểu

Lúc đang có đình công thì Duke hứa “Nếu quay lại làm việc sẽ được trả lương căn bản những ngày đình công”. Tuy nhiên sau đó, theo công nhân cho LĐV hay, Duke đã lờ đi. Sau một quá trình tranh đấu kéo dài nhiều tháng (coi dưới đây), nay Duke đã trả số tiền này cho công nhân. Và sau cuộc đình công, bữa ăn cũng đã dinh dưỡng hơn.

Tuy nhiên, Duke vẫn giới hạn việc đi tiêu tiểu: Phải lấy thẻ toilet và phải đếm phút, nếu đi tiêu tiểu quá nhiều lần hoặc quá lâu thì bị phạt.

Quá trình tranh đấu

 1. Tháng 10/2014, 4 ngàn công nhân đình công. Một số công nhân nhờ Lao Động Việt tiếp sức
 2. Tháng 11/2014, LĐV gởi bản tường trình đến Deuter là công ty Đức đặt Duke làm ba lô
 3. Tháng 12/2014 & 3/2015, một số giám đốc Deuter qua VN gặp tổng giám đốc Duke
 4. Suốt 5 tháng qua, LĐV thông tin cho Deuter, và thông tin đến công nhân Duke qua 4 bản tin
 5. Deuter không chỉ lắng nghe LĐV và Duke, mà cũng âm thầm đi kiểm chứng lời nói của đôi bên
 6. Cuối tháng 3, Deuter cho LĐV hay: Duke đã trả lương cho những ngày nói trên
 7. Hôm nay, sau khi được một số công nhân xác nhận là đúng, LĐV ra bản tin này
 8. Tháng 8/2015 sẽ có khoá huấn luyện để viên chức và công nhân Duke biết thêm về quyền hạn của mình.

ENGLISH:

Salary was paid for the 10-day strike, but the company still restricts workers from going to the WC.

During the strike Duke promised “Return to work and we’ll pay basic salary for those striking days”, but then became silent. Fighting with Viet Labor the workers now received their basic salary payment for the striking days. Anh after the strike, the workers’ lunch is now richer.

However, Duke still restricts workers from going to the WC. Time taken for toilet is enforced. Frequent or lengthy toilet usage is punishable.

The fighting process

 1. At end of October 2014, 4,000 workers went on strike. Some workers called Viet Labor for help.
 2. At beginning of November 2014, Viet Labor sent a report to Germany-based Deuter who outsources Duke to make the backpacks.
 3. In December 2014 and March 2015 some Deuter managers flied to and met the general manager of Duke in Vietnam.
 4. In the months following Viet Labor continued talking with Deuter and sent 4 reports to Duke workers.
 5. Beside asking Viet Labor and Duke, Deuter quietly verified both sides of the story.
 6. At end of March 2015 Deuter informed Viet Labor that Duke had already paid the basic salary as reported above.
 7. Today after receiving confirmation from Duke workers Viet Labor released this newsletter.
 8. In August 2015 there will be training sessions for Duke workers to know more about their rights.

On this occasion, Viet Labor suggest Deuter to encourage Duke to invite workers to form their own representative team so they will negotiate instead of taking strikes, because state-own unions control workers and do not represent them.

GHI CHÚ (*): Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, FACEBOOK.com/laodongViet, WWW.laodongViet.org Email: chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-