Viet here, ENGLISH BELOW.

LĐV* 06/02/2015- Ngày 19/1/2015, khoảng 600 công nhân xưởng may xuất khẩu Phong Phú ở Nha Trang đình công, vì công ty đơn phương cắt giảm phụ cấp. Phong Phú là một thành viên của một chương trình của quốc tế có tên Better Work VN (BWVN). Lao Động Việt vừa gởi thư yêu cầu BWVN can thiệp và, qua bản tin này, xin chỉ cho công nhân ở 267 công ty có trong BWVN biết cách để tự mình lên tiếng khi cần.

illus BanTinLDV 20150206 Phong Phu, Better Work Vietnam bwvn

Better Work Việt Nam (BWVN) là gì?

BWVN là một chương trình do Tổ Chức Lao Động Quốc Tế mở ra, tương tự như các chương trình BW Bangladesh, BW Cambodia, BW Nicaragua, v.v. Ở Việt Nam đến nay có 267 công ty may mặc (như (như Đông A, Esquel, Sàigòn 3-XN5, Hải Phòng Suits,..), vì muốn tăng thêm cơ hội bán hàng cho các công ty tây phương (như Coles Australia, Nike, Sears, Target, Walmart,..) nên đã ghi danh với BWVN, hứa sẽ tôn trọng quyền của người lao động, để được BWVN cấp chứng chỉ.

Được chứng chỉ thì 267 công ty này có nhiều bổn phận, kể cả bổn phận phải thương lượng với tập thể người lao động chứ không đơn phương cắt giảm quyền lợi. Do đó, LĐV yêu cầu Better Work VN tìm hiểu về những cáo buộc của công nhân Phong Phú:

Công ty nào có trong BWVN? Công nhân gởi thư đến ai?

Thư của Lao Động Việt, do cô Đỗ Thị Minh Hạnh ký gởi từ Sàigòn, viết: “Lao Động Việt xin thông báo rằng..công ty Phong Phú..không thực hiện đúng tiêu chí đã cam kết với BWVN,..không thương lượng với tập thể công nhân mà đơn phương cắt giảm..phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tăng ca..Chúng tôi mong rằng BWVN..đến tiếp xúc riêng với nhiều công nhân để tìm hiểu..rồi yêu cầu Phong Phú trở lại các điều kiện làm việc như cũ..”

Để đọc nguyên văn lá thư và coi danh sách toàn bộ 267 công ty ký với BWVN (DƯỚI ĐÂY), xin mời các bạn công nhân đến trang mạng của LĐV http://www.laodongViet.org hoặc Facebook http://www.facebook.com/laodongViet (3 chữ lao, dong, Viet viết liền nhau). Các bạn cũng nên đến chính trang mạng của BWVN (có tiếng Việt, coi HÌNH) để tìm hiểu thêm về BWVN và coi danh sách.

ENGLISH:
On January 19, 2015, a group of 600 workers at a garment factory Phong phu, Nha trang went on strike due to cuts in allowances. Phong phu factory is a member of Better Work Vietnam. LDV has asked Better Work VN to intervene and to educate workers on how to voice their concerns when necessary.
Who is Better Work Vietnam (BWVN)?

Better Work Vietnam is a program set up by International Labor Organization, just like BW Bangladesh, BW Cambodia ect. There are currently 267 garment factories in Vietnam that have joined and received certificates from BWVN. By promising to uphold worker’s rights, these contractors hope to garner more business from big co-operations like Nike, Sears, Target, Walmart, to name a few.

Certificate holders promise to not to cut allowances or benefits unilaterally. So when Phong phu cut the allowances, LDV has asked Better Work VN to investigate.

Who are certificate holders? And to whom workers forward their grievances?

The letter from LDV and signed by Do Thi Minh Hanh from Saigon states: ” LDV wishes to inform Better Work that Phong phu factory has unilaterally cut allowances without attempt to negotiate with workers. We ask that you visit in person to investigate and to compel Phong phu to reverse the cuts.

You can read the entire letter from this link: http://www.laodongviet.org or on facebook at http://www.facebook.com/laodongviet. You can find out more about Better Work and the list of certificate holders on its main website.

GHI CHÚ (*):Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, WWW.laodongViet.org, FACEBOOK.com/laodongViet, EMAIL chao@laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt (PT), Công Đoàn Độc Lập (CĐĐL), và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV).

– Hết-

1) NỘI DUNG LÁ THƯ CỦA LAO ĐỘNG VIỆT GỞI BETTER WORK VIETNAM VÀ ĐẾN ILO CŨNG NHƯ IFC (LÀ 2 TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI THÀNH LẬP RA BWVN)

Kính gởi

 • Bà Nguyễn Hồng Hà, Giám Đốc Better Work Việt Nam

   – Lầu 2, 149B đường Trương Định, phường 9

   – Số 1C đường Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

 • Ông Gyorgy Sziraczki, ILO- Vietnam Director

   ILO Country Office for Viet Nam, 48-50 đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 • Ông Simon Andrews, Regional Manager – Vietnam, Cambodia, Lao PDR, and Thailand,   International Finance Corporation

   – Lầu 3, 63 đường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

   – Lầu 3, Somerset Chancellor Building, số 21-23 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1

Kính thưa bà Nguyễn Hồng Hà, ông Sziraczki, ông Andrews

CÔNG TY PHONG PHÚ KHÔNG THỰC HIỆN CAM KẾT VỚI BWVN

Là một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi người lao động, Lao Động Việt xin thông báo rằng tập thể công nhân tại công ty Phong Phú tại Nha Trang đã cáo buộc là công ty không thực hiện đúng tiêu chí đã cam kết với Better Work Việt Nam (BWVN). Trong cuộc đình công vào gần cuối Tháng 1, công nhân Phong Phú cáo buộc rằng công ty không thương lượng với tập thể công nhân mà đơn phương cắt giảm một số quyền lợi của họ. Cụ thể, cắt phụ cấp chuyên cần, phụ cấp tăng ca, ..

YÊU CẦU BWVN TIẾP XÚC VỚI CÔNG NHÂN PHONG PHÚ

     Chúng tôi mong rằng BWVN, và các công ty mua hàng của Phong Phú, sẽ tiếp xúc với cả Phong Phú lẫn gởi viên chức của mình đến tiếp xúc riêng với nhiều công nhân để tìm hiểu. Sau đó, vì quyền lợi cho công nhân cũng như để phát huy uy tín của BWVN, mong rằng BWVN sẽ yêu cầu Phong Phú trở lại các điều kiện làm việc như cũ, hoặc cải thiện các quyền lợi đó. Chúng tôi cũng mong rằng các chương trình huấn luyện của BWVN cho Phong Phú và mọi công ty khác sẽ phản ảnh nghĩa vụ thương lượng này.

     Là một thành viên, được BWVN giúp đỡ để cạnh tranh trên thương trường, Phong Phú có bổn phận tôn trọng quyền của người lao động. Cụ thể, trong tài liệu của BWVN tựa đề “Better Work Compliance Assessment Tool”, câu 135 viết “Công ty có thông báo đúng đắn cho người lao động về các khoản tiền lương và khoản khấu trừ không?”, dựa trên Bộ Luật Lao Động, Điều 101.

QUẢNG BÁ CHO CÔNG NHÂN VỀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN BWVN

     Chúng tôi cũng xin hỏi rằng BWVN có tài liệu trên đây bằng tiếng Việt không? Nếu có, và nếu BWVN muốn phổ biến rộng rãi đến người lao động tại các công ty thành viên, thì Lao Động Việt có thể giúp quý vị phổ biến, vì chúng tôi có người thường xuyên tiếp xúc với người lao động.

     Như trên có nói, Lao Động Việt mong BWVN mời gọi các công ty mua hàng của Phong Phú cũng đến gặp nhiều công nhân. Chúng tôi cũng sẽ liên lạc với các công ty này để đề nghị tương tự.

     Chúng tôi mong sớm được nhận thư trả lời của quý vị. Nếu cần, xin gọi điện đến tôi ở số điện thoại dưới đây.

Kính thư

Đỗ Thị Minh Hạnh

Thay mặt Lao Động Việt

 

To

 • Ms. Nguyễn Hồng Hà, General Manager, Better Work Việt Nam

   – Lầu 2, 149B đường Trương Định, phường 9

   – Số 1C đường Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

 • Mr. Gyorgy Sziraczki, ILO- Vietnam Director

   ILO Country Office for Viet Nam, 48-50 đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 • Mr. Simon Andrews, Regional Manager – Vietnam, Cambodia, Lao PDR, and Thailand

   International Finance Corporation

   – Lầu 3, 63 đường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

   – Lầu 3, Somerset Chancellor Building, số 21-23 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1

Dear Ms. Hà, Mr. Sziraczki, Mr. Andrews 

PHONG PHÚ CONTRAVENES ITS BWVN COMMITMENT

As a labor rights group, Viet Labor wishes to inform you of allegations by workers at the Phong Phú company in Nha Trang that Phong Phu has not carried out its commitments under Better Work Vietnam (BWVN). During the strike in late January, Phong Phú workers alleged that the company had not informed or negotiated with workers but had unilaterally cut their benefits, including the “chuyên cần” benefit, and the overtime rate ..

REQUEST THAT BWVN TALK WITH PHONG PHÚ WORKERS

     We hope that BWVN, and Phong Phú’s buyers, will not only meet with Phong Phú but also send their people to meet several workers in private to learn what the issues are. After that, for the sake of workers’ interests as well as BVWN’s, we hope that BWVN will ask Phong Phú reinstate or improve on the previous working conditions. In addition, we hope that BWVN’s training program for Phong Phú and other companies will reflect the obligation to communicate with workers.

     As a member, helped reputationally by BWVN, Phong Phú is obligated to respect workers’ rights. Specifically, in BWVN’s document entitled “Better Work Compliance Assessment Tool”, question 135 asks “Does the employer properly inform workers about wage payments and deductions?”, which is based on Article 101 of the Labor Code.

PROMULGATING BWVN OBLIGATIONS TO WORKERS

     We also wish to ask whether the above document is available in Vietnamese? If so, and if BWVN wants to promulgate to workers at Participating Enterprises, then Viet Labor may be able to assist, because our people are in frequent contact with workers.

     Above, we asked that BWVN invite Phong Phú’s Buyer companies to meet workers. Viet Labor will also contact these companies to make similar suggestions.

     We look forward to your early reply. I can be contacted on the telephone number below.

Sincerely Yours

Đỗ Thị Minh Hạnh

For Viet Labor

2) DANH SÁCH TOÀN BỘ 267 CÔNG TY MAY MẶC ĐÃ GHI DANH LÀM THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH BWVN ĐỂ GIA TĂNG CƠ HỘI XUẤT KHẨU (danh sách này lấy từ trang mạng của BWVN ngày 05/02/2015)

DANH SÁCH 227 CÔNG TY Ở MIỀN NAM

3Q Vina Co., Ltd.

A First Vina

ACV

ACE Apparel – former M and B Knitwear

Agtex 28-1

All Super Enterprise Ltd.

Alliance One

Alta Mode

AMW

Ando

Ando 2

Apex Vietnam Co., Ltd.

Apple Fashion

ASG

Asia Garment Manufacturer Vietnam

Avery Dennison RIS Vietnam

Bando Vina Co., Ltd.

Beautec Vina

Branch Of Alta Mode

Branch of Poong In Vina

Cam Gia (or Jin Jia)

Cartina Enterprises Vietnam. Ltd.

CCH Top

Cerie

Colltex Garment Mfy Co., Ltd.

Colour Apparel (Vietnam) Garment Co. Ltd.

Continent Packaging

Chi Dat

Chi Hung

Chin Phong (VN)

Chuan Mei Glove (Vietnam)

Chutex International

CMC Vina

Cuong Tai

Dae Kwang- Maika Co., Ltd

Dax Vietnam Co. Ltd.

Delta Starmark

Demco

Deuck Woo Vietnam

Deyork Vietnam Co. Ltd.

Domex (VN) Co., Ltd.

Dong A Textile

Dong A Vina Co., Ltd.

Dong Bang

Dusan

E.Land Viet Nam (Binh Chanh Factory)

Eclat Textile Co., Ltd.

EINS Vina Co., Ltd.

Eland Long An

EMPEROR

Epic Designers

Esquel

Fashion Garment 2

Freeview Footwear

FTN Vietnam Co., Ltd.

Fuh Luh

Garmex Saigon JSC.

Global Apparel

Grande International

Great Super

Green Vina

Hanh Dan

Hansae TG Co. Ltd.

Hansae TN

Hansae VN

Hansoll- Daekwang Apparel

Hansoll Vina

Hansung Vina

High Vina

Hoa Binh

Hoa Thanh

Hong Duong

Hong Jae

Hong Seng

Hue Phong

Hung Kiu

Huu Nghi Garment JSC Factory #5

Huy Hoa Garment Export

I&Y

I.J

I.S Vietnam

IGM

Indo-chine

J&D Vinako

Jea Must

Jiangsu Jing Meng(Vietnam) Co., Ltd.

Jin Jia

JME

Joon Saigon

Jung Kwang Vietnam Co., Ltd.

Kanaan Saigon

Kim Hamm

Kim Vinh

King Hung Garments Industrial Co., Ltd.

King Ken

King Star

KJ Vina

KL Texwell Vina

Kovina

Kowide Outdoors

L&S Vina

Lam Thanh

Lan Hanh

Langham

Lee & Vina

Li Yuen

Liem Trinh- former Piero

Long Way

Lotus Textile& Garment Co., Ltd.

Lucretia Apparel Industries (Vietnam) Co., Ltd.

M.D.K Embroidery Garment Co., Ltd.

M&J Garment Printing Embroidery Co., Ltd

Made Clothing

Mango Fashion

Manh Tien

Maxim Vietnam (My Thanh)

Moland Co., Ltd.

My Viet

Nahal

Nam Ho

Nam of London

Nam Phuong

Namyang INT’L Vietnam

Namyang Song May Co. Ltd.

NB Blue

Nha Be

Nobland Vietnam 2

Nobland Vietnam Co., Ltd.

Nurian Vietnam Co., Ltd.

Ocean Sky Limited

On Accessories

Orange Fashion

O-Sung Vina Co., Ltd.

P-My Tu

Panko

Park Corp. (Vietnam) Ltd.

Peek Speed (Dinh Cao)

Phong Phu JSC- Jean Export

Phu Khang

Phuonc Binh- Footwear

Phuong Dong

Phuong Nam

Poong In Vina 4

Poong In Vina Co., Ltd.

Precious Garments Vietnam Co., Ltd.

Premier Fashion Garment

Premier Global

Protrade Garment

Puku Vietnam Co., Ltd.

Pungkook Ben Tre

Pungkook II

Pungkook Sai Gon Company

Quang Thai

Quang Xuan Trading and Service Co., Ltd.

Quoc Hai

Sae Hwa Vina

Saigon 2 Garment. JS

Saigon 3

Saigon 3- XN5 Factory

Saigon Knitwear

Saigon Private Garment Export

Saitex

Sambu

Saoin Embroidery

Sarah

SB Pearl

SB Saigon Fashion Co. Ltd.

SH Corporation

Shillabags International Co., Ltd.

Shingviet

Shinsung Vina

Simone Accessories Collection Vietnam Ltd.

Simone Tien Giang

SJ Vina

Son Kha

Song Tien

Spring Fashion

Sun Garment Textile Vietnam Co. Ltd

Sun World

Sundia Binh Duong

Sundia Binh Duong 2

T&An

T&T Co., Ltd.

Tae Young Vina Co. Ltd.

Tai Viet Co., Ltd.

Takson

Tan Uy Dat (Sametex Binh Duong)

Terratex

Texma

Thao Minh

Thao Uyen

Thien Chi

Thuan Phuong

Tien Tien

Tongyu Textile

Top Flash Royal

Top One

Toptex Garment Co. Ltd.

Tri Dat Garment Co.

Triple

Truong Capital

Truong Vinh Trading Industrial Garment

Truong Vinh 2 Trading Industrial Garment Co. Ltd.

TTC Garment Embroidery Co. Ltd.

TTG Co. Ltd.

Unipax

United Sweethearts Vietnam (USV)

Van Thanh

Vastco

Viet Hung Joint Stock

Viet Khoa

Viet My

Viet Tien Garment Corporation

Viet Thinh

Vigawell Garment Joint Venture

Vina Gio

Vinh Tien

Viva Saigon

Vjone

Washi Washi

Win Vina

Wooyang Vina II

Yasuda

Yes Vina

Yesum Vina

Young Jin

Yupoong Vietnam Co., Ltd.

 

DANH SÁCH 40 CÔNG TY Ở MIỀN BẮC

 1. Artif
 2. Bao Hung
 3. Branch of Garment 10 – Hung Ha
 4. C&M Vina
 5. Chau Giang
 6. Dang Nguyen
 7. Daum & Jung An
 8. Duc Giang
 9. Dong Tai
 10. Excel
 11. Flexcon
 12. Fullweath International Garments
 13. GG Vietnam
 14. GGS Vietnam
 15. Hai Duong II
 16. Hai Phong Suits
 17. Hannam
 18. Hoa Sen Phu Tho
 19. Kinh Bac
 20. Levi’s
 21. Linh Fashion- Phu Tai Linh Branch
 22. May 10/10
 23. May Hai
 24. Nam Ha
 25. Mido Ninh Binh
 26. Minh Tri
 27. Nien Hsing
 28. Nien Hsing (Ninh Binh)
 29. Opus One
 30. Regent Garment Factory Ltd.
 31. Rich Way
 32. Song Da
 33. SSV-N
 34. Truong Son Garment JSC
 35. Viet An
 36. Viet Pan Pacific
 37. Vina Kyungseung
 38. Vjone
 39. Wah Hai