CÔNG NHÂN VINA DUKE YÊU CẦU DEUTER ĐÒI VINA DUKE GIẢI QUYẾT

Như hứa tuần trước, hôm nay Lao Động Việt đã viết những yêu cầu của một số công nhân xuống dưới đây. Các bạn nói trên, và các bạn khác ở Vina Duke, hãy thêm bớt sửa lại. Đầu tuần tới, chúng tôi sẽ viết phần tiếng Anh bên trái, rồi gởi đến Deuter.

Deuter là công ty Đức mướn Vina Duke để sản xuất hàng cho họ. Trước đây, Deuter nói rằng họ muốn Vina Duke cư xử tốt với công nhân. Do đó LĐV sẽ cố gắng thuyết phục Deuter làm như mình nói.

Thường thì cầu xin sẽ bị làm ngơ, phải có áp lực mới được lắng nghe. Vì vậy, vừa yêu cầu Deuter, người ở nước ngoài của Lao Động Việt cũng đang liên lạc để mời tổ chức tây phương cùng LĐV lên tiếng, hoặc đưa vấn đề lên báo chí tây phương nếu được.

CHẬM NHẤT LÀ CUỐI NGÀY 16/11, XIN CÁC BẠN CÔNG NHÂN VINA DUKE CHO Ý KIẾN VỀ BẢN THẢO

 

Các bạn viết ý kiến trong phần “Leave a Reply” dưới đây. Viết tên cũng được, không cũng được. Nếu bạn cho Lao Động Việt số điện thoại hoặc địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, nhưng sẽ không đăng các chi tiết này lên mạng.

ILLUS - Vina Duke 20141111

Tập thể công nhân ở công ty Vina Duke nêu một số vấn đề dưới đây, và yêu cầu công ty Vina Duke và công ty Deuter cùng chúng tôi giải quyết:

  1. TIÊU TIỂU:

Chúng tôi đi tiêu tiểu bị đốc công ngó đồng hồ! Rồi nếu một tháng dùng hơn 150 phút đi tiêu tiểu thì công ty khiển trách và trừ lương chúng tôi. Nên nhớ, từ lúc ngưng tay làm việc đến lúc bước tới phòng tiêu tiểu đã là vài phút vì nó không ở sát nơi làm việc.

     Chúng tôi yêu cầu Vina Duke đừng tự cho mình quyền còn hơn ông trời, đừng áp đặt lên thân thể chúng tôi, hãy bãi bỏ lệnh vô lý này ngay.

     Chúng tôi yêu cầu Vina Duke: Với những ai đã bị trừ tiền, trả lại cho họ. Với những ai đã bị khiển trách, viết hồ sơ xóa bỏ lời khiển trách

  1. ĐƠN GIÁ:

Khoảng ngày ???NGÀY NÀO????, Vina Duke đã đơn phương giảm giá đơn hàng từ ???BAO NHIÊU??? xuống ???BAO NHIÊU???. Thử hỏi, với đơn giá trước khi giảm, chúng tôi phải làm việc 60 tiếng một tuần mới được khoảng 5 triệu, sống quá chật vật. Nếu giảm đơn giá thì làm sao chúng tôi sống?

     Chúng tôi yêu cầu Vina Duke: Trước mắt, trở lại đơn giá đã áp dụng trước ngày nói trên. Sau đó, nếu Vina Duke muốn giảm đơn giá, thì Vina Duke mời công nhân ở mỗi tổ sản xuất bầu lên một đại diện cho công nhân chúng tôi ở tổ đó, và những người này sẽ thay mặt chúng tôi để thương lượng với Vina Duke.

  1. BỮA CƠM:

Bữa cơm do công ty cung cấp quá thiếu dinh dưỡng. Và đôi khi còn có sâu bọ nữa.

     Chúng tôi mời các viên chức Deuter: Khi viếng thăm công ty Vina Duke, hãy đến nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ mời các bạn thử nếm bữa cơm để biết nó tồi tệ cỡ nào.

     Chúng tôi yêu cầu Vina Duke đảm bảo mức dinh dưỡng bữa cơm của chúng tôi.