MH Screenshot 2014-09-05 16

 

3 nhà hoạt động công đoàn Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương bị kết án trong một phiên toà sơ thẩm ở Trà Vinh ngày 26 tháng 10 năm 2010 từ 7 năm đến 9 năm tù vì đã kêu gọi công nhân hảng giầy Mỹ Phong, Trà Vinh đình công đòi quyền lợi và nhân phẩm của công nhân.

Ngày 26 tháng 10 vừa qua, cô Đỗ thị Minh Hạnh đã được bất ngờ trả tự do và không bị quản chế như các tù nhân lương tâm khác. Từ Việt Nam, thân nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương cũng như cô Đỗ thị Minh Hạnh đã kêu gọi CSVN trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Hùng và Chương như đã trả tự do cho cô Minh Hạnh.

 

 

Nguồn:

http://www.sbtn.tv/vi/ph%C3%B3ng-s%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-tr%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-cho-nguy%E1%BB%85n-ho%C3%A0ng-qu%E1%BB%91c-h%C3%B9ng-v%C3%A0-%C4%91o%C3%A0n-huy-ch%C6%B0%C6%A1ng.html