SEE BELOW FOR ENGLISH 

LĐV 25/7/2014 – Một số công nhân vừa yêu cầu Phong Trào Lao Động Việt can thiệp vì công ty Diamond, sản xuất giày Puma, Asics, ra thông báo đuổi việc 138 người và thông báo này có nhiều điều vô lý.

ILLUS BanTinLDV 20140725 Cong ty Diamond duoi viec vo ly

Vừa đuổi việc vừa hạ nhục

Thông báo (HÌNH) nói rằng sẽ báo trước cho công nhân 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi trước khi nghỉ, nhưng thông báo đề ngày 18/7, mà kêu công nhân nghỉ ngay ngày hôm sau. Ngoài ra, thông báo vịn vào điều khoản 38.1.c của bộ luật lao động, cho phép đuổi công nhân nếu vì “hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng”, Diamond nói rằng các bạo động giàn khoan HD981 đã làm họ giảm đơn đặt hàng, nhưng công nhân lại thấy những bộ phận khác trong Diamond vẫn tăng ca bình thường.

Điều đáng nói nhất là tuy vịn vào điều khoản “hỏa hoạn” nói trên, nhưng công ty lại hạ nhục công nhân khi thông báo nói rằng họ chọn đuổi những ai làm kém nhất, thi rớt cuộc thử nghiệm về khả năng tay nghề. Trong số những người bị đuổi có một số người đã nhiều năm kinh nghiệm và thi đậu các cuộc thử nghiệm.

Tóm lại, Diamond đã hành xử  vô lý, tự mâu thuẫn với chính mình, và xúc phạm danh dự 138 công nhân.

Công an kéo đến

Vì biết có đông người bất mãn, nên mấy ngày qua công an đã kéo đến khá đông chung quanh công ty Diamond.

Bấm vô VIDEO này để coi phóng sự của LĐV cho đài SBTN ở hải ngoại, một số công nhân Diamond nói chuyện với  Đỗ Thị Minh Hạnh giải thích về những uất ức của họ.

http://youtu.be/oJVbA4ExMBA

CẬP NHẬT 31/7/2014: Bản tin ngày 28/7 của đài Á Châu Tự Do cũng nói về việc này, với thêm nhiều chi tiết.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/y-diam-cpy-fir-workers-07282014074352.html

Phong Trào Lao Động Việt là tổ chức tranh đấu cho quyền lao động mà Đỗ Thị Minh Hạnh góp phần thành lập. Cuối tháng 6, cô ra tù sớm sau hơn 4 năm bị giam, còn các anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương vẫn đang bị án tù 9 và 7 năm.

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của một số tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

=== ENGLISH ===

Diamond VN unfairly sacked workers

Laying Off With Insulting

A number of workers at the factory Diamond have asked the Viet Labor Movement interference Diamond Company, shoe manufacturer Puma, Asics, dismissal notices and notices 138 more absurd.

The announcement letter (see attached photo) said that the workers will be given a month or a month and a half’s notice in case of work termination, but the notice dated on July18 informed workers to end their employment immediately the next day. Also, based on case 38.1.c of labor law, workers could be laid off for the case of “fire or unexpected disasters”. However, Diamond Company told the laid-off workers that due to the violence incident against the HD981 rig being brought to Vietnam’s water in May, their production had been decreased significantly. This contradicts to what the workers had been observing in the other manufacturing areas of the company, the production shifts have been increasing.

The most important fact is that, even though this is the case of the factory being on “fire” due to the incident mentioning above, the company has insulted the employees by saying the layoff decision is issued to those who have the worst performance, those who have failed the test of skill ability. On the contrary, among those who have been laid off, many have worked there for a long time, and have passed their skill test long time ago.

In summary, the Diamond Company has harassed the employees by their self- contradictory reason of termination, as well as damaged the mentality of 138 workers.

Using Police

Predicting that there would be many workers who disagreed on their layoff announcement, many police have been sent to surround the Diamond Company in the past few days upon the Diamond’s request.

Click on this video to watch a video report by Viet Labor shown on the oversea SBTN TV station, in which Diamond workers talked with Do Thi Minh-Hanh to express their disagreement & frustration.

http://youtu.be/oJVbA4ExMBA

UPDATE 31/07/2014: On July 28, the Free Asia Radio has broadcast news about this event with more detail.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/y-diam-cpy-fir-workers-07282014074352.html

Viet Labor Movement is an organization to fight for the labor rights that has been founded by Do Thi Minh-Hanh. Last June, she was recently released from prison after 4 years in prison earlier than her sentenced term, while Nguyen Hoang Quoc-Hung and Doan Huy-Chuong are still in prison for their 9- and 7-years jail verdict.

NOTE: Free Viet Labor Federation, (shortened as Viet Labor, web:laodongViet.org) is an alliance of labor groups inside and outside Vietnam, comprising: Viet Labor Movement, Vietnamese Independence Union, and the Committee to Protect Vietnamese Workers

– Hết – End