(English translation below)

Tại buổi họp Thứ Sáu 04/7 của các tổ chức xã hội dân sự, cô Đỗ Thị Minh Hạnh được mời phát biểu. Và trong video 32 phút do Nguyễn Tường Thụy đưa lên Youtube (dưới đây), cô kể lại tại sao đứng lên tranh đấu, tại sao lúc đầu quan tâm nhiều đến cả lao động lẫn biển đảo, dân oan, nhưng sau đó đã quyết định hướng về quyền lao động.

Hạnh cũng nói về các bác, các bạn cùng chí hướng với mình, về các công tác của Phong Trào Lao Động Việt mà cô cùng với Chương và Hùng làm (tìm hiểu điều kiện lao động, giúp công nhân tổ chức đình công, ..), và về PTLĐV cộng tác với UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) để tranh đấu cho quyền nghiệp đoàn. PTLĐV và UBBV là 2 nhóm liên minh với nhau trong Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (Lao Động Việt) để tương trợ và phối hợp.

PHÚT — NỘI DUNG CHÍNH

00:00 Trên đường đến Di Linh, Hạnh tình cờ gặp một nữ công nhân rất nghèo khổ

01:00 Những cái nghèo khổ cực nhọc của giới công nhân

02:00 Hạnh cảm thấy mình cần có tổ chức, cần tìm người cùng chí hướng. Lúc đầu gặp một số người lớn, cảm thấy trình độ quá cao với mình lúc đó

03:00 Hạnh gặp Vi, một bạn trẻ cùng chí hướng

04:00 Hạnh ra Hà Nội, gặp bác Nguyễn Thanh Giang. Bị công an bắt

05:00 In giấy về biển đảo, đứng phát truyền đơn, không biết rằng đó là trước trại giam

06:00 In thêm, phân phối truyền đơn trên xe buýt

07:00 In thêm, đem đến trường học phát, bỏ vô bao thư gởi đi

08:00 Mẹ của Hạnh khóc vì thấy Hạnh chọn con đường nguy hiểm cho bản thân. Hạnh hứa ngưng hoạt động.

ILLUS 3 Video 20140704 Do Thi Minh Hanh ke lai ve qua trinh hoat dong

09:00 Xuống Saigon để đi học. Nhìn những mảnh đời bất hạnh, Hạnh lại phỏng vấn những người cùng khổ, đưa lên Paltalk

10:00 Năm 2009, Hạnh gặp lại Anh Ba Saigon

11:00 Quen với Hùng và một số người khác. Hạnh bắt đầu quyết định tranh đấu về lao động

12:00 Chương, Hùng, Hạnh hoạt động trong Phong Trào Lao Động Việt. Để bảo toàn, phải cắt đứt liên lạc với gia đình

13:00 Hạnh qua Malaysia chứng kiến Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động tranh đấu cho lao động VN tại Malaysia

14:00 Chương, Hùng đến Thái Lan gặp nghiệp đoàn Miến Điện để học hỏi kinh nghiệm

15:00 Để tránh công an phá phách, Chương, Hùng không bay mà phải đi chui bằng đường bộ

16:00 Chương, Hùng, Hạnh sống hòa nhập trong cuộc sống khổ cực như nhiều công nhân

17:00 Cám ơn Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động hỗ trợ và tôn trọng tính độc lập của PTLĐV

(ĐỌC TIẾP BÊN DƯỚI HÌNH. HOẶC BẤM VÔ HÌNH ĐỂ COI VIDEO TRÊN YOUTUBE)

ILLUS - Video 20140704- Do Thi Minh Hanh ke lai ve qua trinh hoat dong

 

18:00 Hùng lo về tin học, làm logo cho Phong Trào Lao Động Việt

19:00 Vì hoàn cảnh, PTLĐV lúc đó chưa thể có văn bản mà chỉ có lời thề nguyền với nhau

20:00 Hùng lập danh sách nhiều công ty để tìm hiểu

21:00 Chương, Hùng, Hạnh đặt ra phương pháp để tìm hiểu về điều kiện lao động

22:00 Phân loại các công ty nào tệ hại nhất để tranh đấu

24:00 Bất chấp nguy hiểm, Hạnh qua Malaysia để tìm hiểu về UBBV

25:00 Không bay được, Hạnh phải đi đường bộ

26:00 Làm việc nhiều, ngủ ít, không ở khách sạn, không ăn xa xí, mang theo mắm ruốc do Mẹ làm

27:00 Chương, Hùng, Hạnh gặp gỡ công nhân ở cty Mỹ Phong, giúp họ viết truyền đơn

28:00 Chương, Hùng, Hạnh giúp công nhân Mỹ Phong tổ chức đình công

29:00 Lúc đó có chiến dịch Ngàn Năm Thăng Long, Phong Trào Lao Động Việt tham gia

30:00 Hạnh cũng làm phát ngôn viên về việc nói trên

31:00 Công an dùng em trai của Chương làm công cụ để tìm bắt Chương

32:00 Phong Trào Lao Động Việt đã bắt tay vào việc, Hạnh kêu gọi mọi người hỗ trợ PTLĐV

(BẤM VÔ HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ COI VIDEO TRÊN YOUTUBE)

ILLUS - Video 20140704- Do Thi Minh Hanh ke lai ve qua trinh hoat dong

 

Và dưới đây là hình của tấm truyền đơn đình công mà Chương Hùng Hạnh giúp công nhân Mỹ Phong viết, và hình chụp một số công nhân đang đọc truyền đơn, do Chương Hùng Hạnh chụp và gởi đến UBBV để phổ biến.

ILLUS 2 PHOTO Video 20140704 Do Thi Minh Hanh ke lai ve qua trinh hoat dong
This is the image of the Strike leaflet that Chuong, Hung, Hanh helped the workers of My Phong company to write and the photo of some workers reading the leaflet that was photographed and sent to the protection commitee by , Hung and Hanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English:

Video 20140704: Ms Do Thi Minh Hanh told about her activities
At the meeting on Friday  July 8 of  the civilian social  organization, Ms Do Thi Minh Hanh was invited  to express. The 32 – minute- video  was uploaded  by Mr Nguyen Tuong Thuy  ( below) . Ms Hanh told that why  at the first time  she stood up to struggle  for territorial waters  and victims of injustice,  why she paid attention to  both the labor problems and those things  but later she ‘s just  interested in  the right of laborers.
Ms Hanh  also said about  people with the same  viewpoints and her companions about  the activity  of the Viet Labor movement which she and Mr Chuong  and Mr Hung joineed  and worked for  ( studied and researched  working conditions , helped their  employees to be on strike) and worked out  the cooperation  between the Viet Labor  movement and  and theCommittee to Protect Vietnamese Workers to struggle  for the right of  Trade – Union.

The Viet Labor and  and the Committee to Protect Vietnamese Workers are the  the alliance of  the Free Viet Labor  Union to act together.
MINUTE- MAIN POINTS
00:00: On the way to Di Linh , Ms Hanh saw a very poor female worker by chance
01:00: The poverty and suffering s of the working class
03:00: Ms Hanh met Vy , a same view point friend.
04:00: Hanh went to Hanoi and met Mr Nguyen Thanh Giang. She was caught by the police.
05:00: Printed leaflets for territorial waters  and distributed to  people in front of  the gaol which she didn’t know.
06:00: Printed more and distributed  her leaflets  to people on buses.
07:00: Printed more and distributed  to people at schools  and sent by post.
08:00: Hanh’s mother cried for her dangerous job. Hanh promised  to stop acting.
09:00: Ms Hanh came to SDaigon  for learning . Seeing the suffering lives , she interviewed  suffering people and uploaded  to paltalk.
10:00: In 2009, she met a man  with his nick name called ” Anh Ba sai Gon”.
11:00: She made friends with Hung and some others.She started her decision  for labor field.
12:00: Mr Chuong, Mr Hung  and Ms Hanh  worked for the Viet Labor movement . Because of theif safety, she cut off her relation to her family.
13:00: She went to Malaysia  and saw the labor protection committee  struggles for Vietnamese laborers in Malaysia.
14:00: Mr Chuong and Mr Hung  came to Thailand and saw the Burmese Trade Union  to study their experience.
15:00: To avoide police, Chuong, Hung didn’t fly  but they used  land routes
10:00: Chuong, Hung, Hanh live  in integration  with suffering and poor  workers.
17:00: Thanked the labor commitee for helpng  and respecting  the Viet Labor movement’s independence.
18:00: Hung was in charge of computer. He was responsible for  printing logos for the Viet Labor.
19:00: Because of their situation, the Viet Labor couldn’t  write by words but by oaths.
20:00: Mr Hung made a list  of companies  to research their activities.
21:00: Chuong, Hung, Hanh  made a plan  for researching  their labor conditions.
22:00: Classified the worst  companies  to struggle for  workers’ rights
24:00: Accepted anger , Ms Hanh went to Malaysia  to study about the  Labor Protection Committee.
25:00: She could not fly , therefore she used land routes
26:00: Worked hard, slept so little, , she didn’t live in the hotel, took meal so simple, used her mother’s  prepared  shrimp-paste  for meal.
27:00: Chuong, Hung, Hanh  met workers  of My Phong company  and helped them to write leaflets.
28:00: They helped  workers  to organize  the strike.
29:00: At that time , there was the ” Thousand year  of Thang Long” campaign, Viet Labor joined.
30:00: Hanh worked as a spokesperson  for this event.
32:00: The Viet Labor movement processed , Ms Hanh called every body  to support the Viet Labor.