LĐV 31/5/2014- Trong lúc các Dân Biểu trong ủy ban Ways & Means của Hạ Viện Mỹ trực tiếp thúc dục Phòng Mậu Dịch USTR* về thương ước TPP* (Bản Tin LĐV 24/05/2014) thì hôm 29/5, 153 Dân Biểu đảng Dân Chủ lên tiếng qua lá thư chung đòi hành pháp Mỹ buộc CSVN trả lại quyền nghiệp đoàn cho người lao động rồi mới đưa TPP vô để QH biểu quyết, và nếu sau khi vô TPP mà đảng CSVN lật lọILLUS 2 - BanTinLDV 20140531 TPP- Hon 2 phan 3 DB DanChu ky thu Nguoi Viet phai duoc quyen nghiep doanng thì rút lại lợi ích mậu dịch.

Lá thư viết “Có tin viên chức cao cấp về TPP của đảng CSVN Trương Đình Tuyển nói sẽ không cho người lao động được có nghiệp đoàn, mà sẽ chỉ cho phép các chi nhánh địa phương của Tổng Liên Đoàn CSVN được tự trị. Chúng tôi vui mừng là các viên chức Việt Nam đã bắt đầu hiểu không được tiếp tục vi phạm trắng trợn quyền lao động, nhưng có vẻ ông Tuyển nghĩ làm nửa vời là đủ. Không được đâu.

Đối với Việt Nam, nơi mà người lao động bị bóc lột tàn tệ, thì TPP cần có các biện pháp trói buộc và trừng phạt nếu vi phạm các điều khoản về quyền lao động. Hành pháp phải tiết lộ các biện pháp đó là gì. Phải cải tổ luật và phải thực hiện đầy đủ trước khi Quốc Hội Mỹ biểu quyết về TPP. Phải liên tục thực hiện các quyền này mới được hưởng các lợi ích mậu dịch. Tổng Liên Đoàn Lao Động [CSVN] tự xưng mình là “một phần trong hệ thống chính trị dưới quyền lãnh đạo của Đảng”, và luật lao động buộc mọi nghiệp đoàn phải trực thuộc họ, và thế là chà đạp quyền nghiệp đoàn. Bộ Lao Động Mỹ có bản tường trình đưa ra bằng chứng có 4 quốc gia cưỡng bức trẻ em phải lao động trong kỹ nghệ may mặc, và Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đó. Rõ ràng là Việt Nam phải cải tổ rất nhiều thì mới đạt tiêu chuẩn lao động khả dĩ chấp nhận được để làm đối tác mậu dịch của Mỹ.”

Trọng tâm của lá thư là Việt Nam, được nhắc đến 14 lần. Ngoài ra lá thư dài 3 trang này cũng nhắc đến tên 3 quốc gia khác đang thương lượng TPP, mỗi nước 1, 2 lần: Brunei (cấm đình công, và gần đây có luật Sharia cho chặt tay chân), Mã Lai (làm khó dễ khi nghiệp đoàn ghi danh, và dùng lao động cưỡng bức trong kỹ nghệ dầu dừa và kỹ nghệ may mặc), và Mexico (lan tràn các nghiệp đoàn dỏm do công ty lập ra).

Lá thư kết luận “Đừng để thị trường Mỹ bị tràn ngập hàng chà đạp nhân phẩm người lao động. Đừng ký kết trừ khi có cải tổ sâu rộng và thật sự thực thi. Đừng chỉ viết những điều khoản TPP về quyền lao động mà cần có biện pháp để thực thi. Chúng tôi chờ đợi hành pháp trả lời thư.”

Tổng Liên Đoàn Mỹ đã vận động để có lá thư chung này. Trong mấy tháng qua, các tổ chức thành viên của Lao Động Việt cộng tác cùng 1 nghiệp đoàn Mỹ để thu thập thêm bằng chứng tại Saigon về đàn áp lao động, cuộc điều tra này đang tiếp diễn.

Xin nhắc lại: ●TPP (TransPacific Partnership) là một thỏa ước về mậu dịch mà 12 quốc gia chung quanh Thái Bình Dương đang thương lượng ●USTR (United States Trade Representative) là Phòng Mậu Dịch của hành pháp Mỹ.

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

NGUYÊN VĂN LÁ THƯ (PDF)

– Hết-