ILLUS 20140523 - Nếu phải xuống địa ngục để tranh đấu cho con tôi, tôi cũng xuống - Mẹ của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh

Hôm qua 22/5/2013, bà Trần Ngọc Minh gặp ông David Cragg, là Phó Tổng Thư Ký của Victorian Trades Hall Council (VTHC), tức tổng liên đoàn của các nghiệp đoàn tại tiểu bang Victoria, Úc.

Bà Ngoc Minh cho ông David Cragg hay rằng Hạnh đang bị tù 7 năm (cùng Hùng 9 năm và Chương 7 năm) vì tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của người lao động. Bà nói không lâu sau khi Hạnh bị án, lựa lúc nhà cầm quyền không chú ý, bà đã lánh ra hải ngoại để tranh đấu cho cô:

Con tôi làm điều phải, tôi nhất định tranh đấu cho con tôi được tự do. Nếu phải xuống địa ngục để tranh đấu cho con tôi, tôi cũng xuống”.

Tại văn phòng cổ kính của VTHC, ông David Cragg nói rằng giới nghiệp đoàn Úc lâu nay vẫn quan tâm đến Chương – Hùng – Hạnh, và tổng liên đoàn toàn quốc ACTU của Úc đã lên tiếng với cả chính quyền Canberra lẫn VGCL, là tổ chức của đảng CSVN tự xưng mình là nghiệp đoàn.

Ông David Cragg hỏi: “Bà nghĩ chúng tôi nên làm gì thêm?”

“Thưa ông, nếu có dịp nói chuyện với VGCL nữa, xin ông bác bỏ lập luận của họ. Tranh đấu cho quyền lao động như con tôi và các bạn của con tôi làm, là phải. Chụp mũ họ kẻ là kẻ phạm pháp, như VGCL làm, là sai trái”, bà Ngọc Minh trả lời.