LĐV 18/5/2014- “Mấy người đốt phá đó, toàn là lạ mặt không à, tui chưa thấy họ bao giờ”. Trong 2 ngày qua, Lao Động Việt đến nhiều nơi có đông công nhân hỏi thăm. Đến nay, hàng chục công nhân đã nói với Lao Động Việt như vừa kể.

Công nhân cũng nói chỗ ở của họ có nhiều công an đến để ngăn cấm họ tụ tập. Họ nói lúc những kẻ côn đồ đến đốt phá thì công an biến mất, rồi bây giờ thì công an kéo đến ào ào cấm này kia.

Họ cũng đang rầu rĩ, vì ai làm ở xưởng máy bị đốt phá thì đã mất việc, còn ai làm ở các nơi khác thì lo rằng các công ty sẽ lựa ra những công nhân nào có uy tín để đuổi, để ngăn ngừa đình công, biểu tình.

ILLUS 2 - BanTinLDV 20140518 Bieu tinh Binh Duong- May nguoi dot pha, toan la la mat khong a 4e18

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

– Hết-