Liên Đoàn Lao động Việt Tự Do , còn gọi tắt là Lao Động Việt là một Tổng Liên Đoàn gồm 3 tổ chức trong nước ( Công đoàn Độc lập Việt Nam , Hiệp hội Đoàn kết Công Nông , Phong trào Lao Động Việt) và 1 tổ chức ở hải ngoại (Uỷ ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam) được thành lập vào tháng 1 năm 2014 tại Thái Lan.