Trên trang Facebook của Lao Động Việt, LĐV vừa được một bạn cho hay về bài hát youtube tên là “Sống kiếp làm thuê”. Bài này do Mạnh Hùng và Duy Hưng đặt lời và trình bày, dùng nhạc của bài “Cô hàng xóm” (Bắt đầu bằng câu “Rồi một hôm, tôi bước đi thật xa, tôi cố quên người ta ..”). Thấy bài nói lên được tâm trạng của lao động xuất khẩu Việt Nam, LĐV xin giới thiệu đến độc giả. Bấm vào hình để đến Youtube.

ILLUS ldv Bài hát LĐXK ở Đài Loan- Sống kiếp làm thuê; 3k14