Vì trái tim em

Một bài hát (phổ từ thơ) cho Đỗ thị Minh Hạnh

Tác giả là Trần Bảo Như ( Mỹ)
Ca sĩ : Thu Sương ( Pháp)