[laodongViet.org 24/7/2013] Bộ Lao Động của Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo cho hay tệ trạng cưỡng bách trẻ em lao động trong ngành may mặc vẫn tiếp diễn. Do đó, các sở bộ chính quyền liên bang sẽ không được mua áo quần làm ở Việt Nam trừ khi chứng minh rằng mặt hàng không phải do trẻ em bị cưỡng bách lao động.

HÌNH: Việt Nam bị nằm cùng các nước như Congo, Bangladesh (Hình UBBV)

“Không phải chỉ vài trường hợp lẻ tẻ”

Trong bản phúc trình đề ngày 15/7/2013, Bộ Lao Động Hoa Kỳ viết rằng:
“Không phải chỉ có một vài trường hợp lẻ tẻ cưỡng bách trẻ em lao động. Phần lớn những trường hợp này xảy ra ở các công ty may mặc nhỏ.. Đội nghiên cứu của bộ, tên ILAB, đã có cuộc nghiên cứu năm 2008 và 2009 cho thấy có khuynh hướng cưỡng bách lao động trẻ em. Rồi đến năm 2011 và 2012 khi ILAB tiếp tục nghiên cứu thì thấy khuynh hướng này vẫn tiếp tục”
Phiá Bộ Lao Động CSVN viết thư phản đối, chối rằng chỉ có một ít trường hợp lẻ tẻ mà thôi. Thư còn hăm he đe doạ nếu cấm nhập cảng sẽ “ảnh hưởng đến bang giao”.

“Luật Việt Nam cấm trẻ em lao động”?

Bộ Lao Động CSVN còn làm mặt nghiêm viết trong thư rằng “Luật Việt Nam cấm trẻ em lao động”. Thật ra, chính Bộ Luật Lao Động cho phép dùng lao động từ tuổi 13. Điều khoản 164 viết rằng “chủ có quyền mướn trẻ em từ 13 đến 15 tuổi trong các ngành nghề do Bộ Lao Động liệt kê”.
Năm 2011, Human Rights Watch ra một bản báo cáo, “The Rehab Archipelago”, cho thấy các trung tâm cai nghiện quốc doanh đã cưỡng bách hàng chục ngàn nạn nhân bị giam tại đây, trong đó có ít nhất là hàng trăm trẻ em, để lao động làm hạt điều hoặc quần áo. Cả người lớn lẫn trẻ em, ai cưỡng lệnh lao động thì bị đánh, có khi đánh gãy xương.
Ghi Chú: Lao Động Việt (Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức trong và ngoài nước về quyền lao động, gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.