LDV-LOGO-FINAL-SMALLTrong quy chế lao động và quy chế hoạt động của tổ chức công đoàn của chế độ cộng sản có một quy định về Thỏa ước lao động tập thể. Đây là văn bản do tổ chức công đoàn đứng ra ký với người đứng đầu doanh nghiệp. Công đoàn đại diện cho công đoàn đàm phán với chủ doanh nghiệp về tất cả những nội dung sẽ được đưa vào văn bản, trong đó quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và những quyền lợi cơ bản của hai bên.

Như vậy, văn bản đó chứa đựng rất nhiều những nội dung mang tính sống còn đối với đời sống, quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân. Thỏa ước này chính là văn bản thể hiện tiếng nói của giới công nhân đối với doanh nghiệp quản lý lao đông.

Lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, công nhân ở Việt Nam không hề biết có thỏa ước đó. Đa phần công nhân mà Lao Động Việt (LĐV) đã tiếp xúc, khi được hỏi đều không biết rằng tổ chức công đoàn đã làm việc với doanh nghiệp mà chưa hề hỏi ý kiến của công nhân về chính những điều là quyền lợi của công nhân.Quyền tự quyết về công việc, đời sống của công nhân đã không thuộc quyền kiểm soát của công nhân.Ngay đến cả báo chí của nhà cầm quyền cộng sản cũng đã phản ánh điều này.

Theo phản ánh của báo Lao Động điện tử (*) thì mới đây, chị Nguyễn Thị Thanh – một công nhân đang làm việc tại một công ty đóng ở Khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội) – đã bộc lộ rõ vẻ bức xúc khi thấy một số nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể được ban hành đã khiến cho hầu hết công nhân ở doanh nghiệp này ức chế vì “Thỏa ước khiến cho CN phải hứng chịu mọi bất lợi”. Ví dụ, công nhân phải làm thêm giờ khi doanh nghiệp có yêu cầu mà không được hưởng tiền bồi dưỡng tăng thêm giờ, thêm ca… Công nhân tại công ty chị Thanh còn cho biết thêm, hằng tháng công nhân vẫn phải đóng quỹ công đoàn nhưng chưa hề được biết chủ tịch công đoàn là ai. Đây cũng là tình trạng phổ biến của hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Qua đây có thể thấy rằng, mặc dù bản thỏa ước là “Thỏa ước lao động tập thể” nhưng hoàn toàn tập thể công nhân lại không được tổ chức công đoàn thông qua ý kiến để đảm bảo quyền lợi tập thể của công nhân. Đồng thời, công đoàn hoạt động chỉ biết thu tiền của công nhân mà không hoạt động vì công nhân. Vậy đâu là nguyên nhân có những sự việc này ?

Trên thực tế, Theo nhận định của LĐV công đoàn ở Việt Nam hoàn toàn là một tổ chức nằm dưới sự chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Những gì tổ chức công đoàn hoạt động gần giống mô hình của quốc hội nhà cầm quyền cộng sản. Tại đây, không có dân chủ và phát biểu ý kiến mà chỉ có sự sắp đặt sẵn cho những mục tiêu của công đoàn. Ngoài ra công đoàn trong chế độ cộng sản cũng chính là những kẻ tiếp tay cho giới doanh nghiệp có thể bóc lột công nhân nhằm đạt được những mục đích kinh tế và quyền lợi riêng. Doanh nghiệp muốn hoạt động không bị gây khó dễ cần phải có tay trong của đảng hợp tác, tổ chức công đoàn trong chế độ cộng sản đã làm điều này để phản bội lại lợi ích của người công nhân. Đây là một thực tế đáng buồn của công nhân tại Việt Nam. Trước mắt, để giải quyết vấn đề này, hơn lúc nào hết, giới công nhân phải đoàn kết và tổ chức cho mình những nhóm nhỏ từ đó nhân rộng mô hình này. Đó sẽ là những hạt nhân hoạt động nhằm đòi hỏi quyền lợi vốn có cho công nhân.

(*): http://laodong.com.vn/Cong-doan/Sao-cong-nhan-khong-duoc-lay-y-kien/123046.bld

Đặng Chí Hùng

Lao Động Việt

24/6/2013