[UBBV baovelaodong.com 05/6/2013] Visa 457 là loại chiếu khán để giới chủ nhận người lao động từ Việt Nam hoặc từ các nước khác qua Úc làm việc, lấy lý do Úc thiếu người có tay nghề. Visa 457 đôi khi bị lạm dụng, và UBBV vừa giúp một trường hợp nạn nhân.

HÌNH minh hoạ: Quảng cáo về Visa 457 của CEPECE, công ty môi giới do Bộ Giáo Dục Đào Tạo CSVN làm chủ. Còn môi giới đề cập trong bản tin này là công ty khác, quảng cáo ở Úc, UBBV xin tạm dấu tên để hội ý với luật sư
HÌNH minh hoạ: Quảng cáo về Visa 457 của CEPECE, công ty môi giới do Bộ Giáo Dục Đào Tạo CSVN làm chủ. Còn môi giới đề cập trong bản tin này là công ty khác, quảng cáo ở Úc, UBBV xin tạm dấu tên để hội ý với luật sư

HÌNH minh hoạ: Quảng cáo về Visa 457 của CEPECE, công ty môi giới do Bộ Giáo Dục Đào Tạo CSVN làm chủ. Còn môi giới đề cập trong bản tin này là công ty khác, quảng cáo ở Úc, UBBV xin tạm dấu tên để hội ý với luật sư

     Tại Úc, Visa 457 là cơ hội để một số chủ lạm dụng trả lương rẻ. Tại Việt Nam, Visa 457 là cơ hội kiếm món lời kếch sù trên dưới 20 ngàn MK/người cho các công ty môi giới trực thuộc các bộ sở hoặc các viên chức đảng và thân nhân của họ. Ngoài ra, còn có một số công ty môi giới  ở Úc cũng dùng Visa 457 để kiếm lời bất chánh.

Gần đây, một nạn nhân cho UBBV(*) hay: Một môi giới của người Việt ở Úc đã lấy của em 20 ngàn Úc Kim, nhưng khi họ đưa Visa 457, thay vì em được làm theo tay nghề lại phải làm quét dọn, thay vì làm toàn thời phải làm bán thời, và sau vài tháng thì hết việc. Công ty môi giới này không tìm việc khác cho em nhưng không trả lại tiền.

UBBV đã đưa em đến gặp nghiệp đoàn, nghiệp đoàn đã viết tờ khai cho em và hướng dẫn để em đến luật sư. Hồi đầu tháng 5, UBBV cũng đã nộp bản đệ trình đến Thượng Viện liên bang để đề nghị đổi luật giúp các nạn nhân chống lại bóc lột, lạm dụng về Visa 457.

Xin mời bạn liên lạc với UBBV nếu bạn cảm thấy mình bị đối xử bất công về Visa 457. Thí dụ, bạn bị chủ trả lương quá thấp, bị dịch vụ môi giới tính tiền quá cao, bị Visa 457 không hữu hiệu (như trên), hoặc bị cấm gia nhập nghiệp đoàn Úc (cấm bằng tờ hợp đồng lao động hoặc bằng lời nói, cử chỉ), v.v.

Bạn có thể gọi số 0400 466 848 hoặc email đến chao@laodongViet.org.

(*) Bản Tin này và các tài liệu khác của UBBV cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com. UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) là một thành viên của Lao Động Việt, liên minh của những nhóm trong và ngoài Việt Nam tranh đấu cho quyền lao động.

     – / –