image

[UBBV baovelaodong.com 07/5/2013] Hôm nay, UBBV nộp đến Thượng Viện Úc một bản đệ trình, đề nghị: Nếu nhận nhân viên từ Việt Nam qua, các công ty Úc phải đóng tiền thay vì để họ phải đóng số tiền hàng chục ngàn cho các công ty môi giới ở Việt Nam, mà phần lớn là của nhà nước CSVN.

clip_image002[6]Sau một thời gian hoạt động, nay loại chiếu khán “Visa 457” đang được xét lại bởi Ủy Ban Luật & Hiến Pháp của Thượng Viện liên bang. UB “LegCon” này (Legislation &Constitutional Affairs) đã mời gọi mọi thành phần trong xã hội đóng góp ý kiến. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN là 1 trong khoảng 40 nhóm nộp bản đệ trình, phần lớn các nhóm kia là tổ chức của giới chủ nhân, các công ty dịch vụ di trú, hoặc nghiệp đoàn.

Cuộc nghiên cứu của UB LegCon nhằm mục đích lượng định mức hữu hiệu của Visa 457 trong việc giúp giới chủ tìm những nhân viên có khả năng mà người Úc không có, đồng thời giảm mức lạm dụng loại visa này.

Bản đệ trình của UBBV:

· Đưa ra bằng chứng là các công ty môi giới ở Việt Nam, phần lớn là của nhà nước CS, thường có hành vi kém đạo đức hoặc bất hợp pháp, đôi khi họ là tổ chức buôn người dưới mỹ từ môi giới. Họ thường tịch thu passport để người lao động bị trói chân.

· UBBV cũng đính kèm để UB LegCon thấy bản sao của 1 tờ hợp đồng, trong đó công ty Vilexim của Bộ Công Thương CSVN cấm người lao động “không được gia nhập nghiệp đoàn, không được đình công, biểu tình, không được lập gia đình với người điạ phương, không được có quan hệ với người lao động dù đồng phái hay khác phái”

· Đề nghị: Khi mới qua Úc, giải thích cho họ biết về quyền lao động ở Úc. Nếu họ mất việc vì tố cáo những hành vi sai trái hoặc bất hợp pháp của chủ hoặc công ty môi giới, thì cho họ tìm việc khác chứ không đuổi họ về nước

· Đề nghị: Chính quyền Úc hãy bác đơn nếu công ty nào xin Visa 457 để mướn nhân viên từ ngoại quốc, nhưng không lâu trước đó thì lại đuổi nhân viên của mình – bởi điều đó cho thấy công ty không thiếu nhân viên mà chỉ muốn trả lương rẻ

UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động VN) là một thành viên của Lao Động Việt, liên minh của những nhóm trong và ngoài Việt Nam tranh đấu cho quyền lao động. Bản đệ trình có trên trang mạng tiếng Anh là protectVietworkers.com.

(Bản Tin này và các tài liệu khác của UBBV cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com)

Download: Bản đệ trình của UBBV