MLNQVN baocao_2012_Page_01

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN), gần đây phát hành bản Báo Cáo Nhân Quyền 2012 gồm nhiều chương, và dưới đây là nguyên văn của chương về quyền lao động. Xin bấm vào đây nếu muốn lấy xuống toàn bộ bản Báo Cáo Nhân Quyền Việt Nam2012.

MLNQVN baocao_2012_Page_36

MLNQVN baocao_2012_Page_37

MLNQVN baocao_2012_Page_38

MLNQVN baocao_2012_Page_39

 MLNQVN baocao_2012_Page_40

MLNQVN baocao_2012_Page_41

Bản Tin Báo Chí của MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 – U.S.A.
Tel.: 714-657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.nethttp://www.vietnamhumanrights.net

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Công Bố

Báo Cáo về Tình hình Nhân Quyền tại Việt Nam 2012

Bản Tin Báo Chí

11 tháng 4 năm 2013

Trong buổi tiếp xúc với giới truyền thông việt ngữ ở Câu Lạc Bộ Báo Chí tại Little Saigon hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2013, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã công bố Bản báo cáo Nhân quyền năm 2012 bằng ViệtAnh  ngữ.

Bản báo cáo có mục đích nói lên phần nào những vi phạm nhân quyền phổ biến của chính quyền Việt Nam đối với người dân trong năm 2012 dựa trên những tiêu chí được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị, và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội, và Văn Hóa.

Bản báo cáo nêu lên những trường hợp vi phạm cụ thể trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là quyền tự do phát biểu và quyền được thông tin, quyền hội họp và lập hội, quyền an toàn thân thể,  quyền tự do hành đạo và truyền đạo, quyền sở hữu ruộng đất, đồng thời nêu rõ nguồn gốc căn bản của những vi phạm là tham vọng độc tôn chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với Bản báo cáo nầy, MLNQVN không những nhằm báo động dư luận thế giới về tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam hiện nay, mà còn yêu cầu nhà cầm quyền CSVN chấm dứt những vi phạm đã tồn tại trong nhiều năm qua đồng thời phải bồi thường xứng đáng những thiệt hại cho các nạn nhân. MLNQVN cũng ước mong  các chính phủ yêu chuộng tự do – dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế có thái độ thích đáng đối với Việt Nam vì những thành tích tệ hại về nhân quyền của họ; đặc biệt cần ngăn cản việc Việt Nam làm hoen ố uy tín của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc khi họ tìm cách trở thành một thành viên của Hội đồng trong nhiệm khóa 2014-2016.

Để có thêm chi tiết xin liên lạc với MLNQVN qua

Địa chỉ Email vnhrnet@vietnamhumanrights.net,

Hoặc số điện thoại 1-714-657-9488

nguồn : MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM