01/3/2013

Bản tin Lao Động Việt 01/03/2013: Chương, Hùng, và Hạnh là 3 trong số những người bị giam cầm vì tranh đấu chống bóc lột lao động. Liên Hiệp Quốc, qua nhóm WGAD (Working Group on Arbitrary Detention – Nhóm Đặc Trách về Giam Vô Cớ), vừa ra bản công bố kết luận rằng: Thứ nhất, CSVN đã vô cớ bỏ tù và tra tấn họ, nay phải trả tự do và bồi thường. Thứ nhì, Đặc Trách Viên LHQ về Tra Tấn nên điều tra vụ họ bị tra tấn đánh đập. Thứ ba, một lần nữa LHQ bác bỏ lập luận của CSVN rằng họ vi phạm luật ở Việt Nam, bởi vì chính luật của CSVN lại vi phạm luật nhân quyền quốc tế.

UN WGAD doc

WGAD ra bản công bố nói trên, số 42/2012, sau khi nhận đơn năm 2012 của luật sư Lâm Chấn Thọ ở Canada đại diện cho Lao Động Việt (Ngoài LĐV, Hùng cũng là thành viên của Khối 8406), và đơn của gia đình Chương-Hùng-Hạnh qua công ty luật Hoa Kỳ Woodley and McGillivary làm việc cùng nhóm Freedom Now. Nguyên văn bản công bố WGAD có đăng ở laodongViet.org.

Một điểm đáng chú ý là lập luận “Họ phạm luật của chúng tôi” mà nhà nước CSVN luôn dùng khi bị kết án, đã bị LHQ chính thức bác bỏ lần này, cũng như trong 10 năm qua (trong các bản công bố số 46/2011, 1/2009, và 1/2003).

Tuy các công bố của WGAD không có tính cách hình sự, vì LHQ không có quyền bỏ tù lãnh đạo CSVN hay cắt viện trợ, nhưng có tính cách pháp lý về luật quốc tế, và khi được truyền bá bởi các cơ quan truyền thông thì tạo ra áp lực công luận.

Ghi Chú: Lao Động Việt (Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức trong và ngoài nước về quyền lao động, gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

Download:

BanTinLDV ChuongHungHanh- LHQ doi tra tu do, dieu tra tra tan_ UNWGAD 3H 3b28 (pdf)

BanTinLDV ChuongHungHanh- LHQ doi tra tu do, dieu tra tra tan_ UNWGAD 3H 3b28 (Word)

DOC UN WGAD Opinion No 42_2012 (Viet Nam)_ 3H 3b28