Hôm nay ngày 14/4/2012, Lao Động Việt xin thông tin về cuộc đình công 2 ngày qua tại công ty E N S Foam của Hàn Quốc sản xuất đồ mút trong túi sách, toàn bộ khoảng 200 công nhân đã đình công vì lương quá thấp không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hiện nay, với mức lương cơ bản chỉ hơn 2 triệu.

ENGLISH: Today 14-9-2011, Viet Labor present news about the strike by all 200 workers at the Korean company, ENS Foam (Food Container & Packaging products) because wages are too low and do not meet their daily needs today, with the basic salary of just over 2 million.

 

(FULL ENGLISH TEXT BELOW VIET TEXT).

 

Trong khi công nhân đình công thì khoảng 10 công an phường Phú Lợi đã kéo đến để giải tán đình công. Ngoài ra, ngày 14/4 thì một phái đoàn công đoàn nhà nước đã kéo đến, công nhân thấy họ vô văn phòng hình như để nói chuyện với giám đốc Bea Yong Hyo (người Hàn Quốc) rồi quay ra kêu gọi công nhân bãi bỏ cuộc đình công. Do lực lượng công an áp lực quá mạnh nên mọi người đã phải quay trở lại làm việc từ ngày 15/4, mọi yêu sách đều bị công đoàn nhà nước bác bỏ và bị công ty làm ngơ.

Công an cũng ngăn chặn người dân chung quanh chụp hình, nếu ai chụp hình thì liền bắt để tra hỏi, nhưng Lao Động Việt đã chụp được một vài tấm hình đính kèm.

Công ty ENS Foam điạ chỉ tại đường 45/2 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

“Lao Động Việt” là tên vắn tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng của chúng tôi là laodongviet.org.

ENGLISH: Today 14-9-2011, Viet Labor present news about the strike by all 200 workers at the Korean company, ENS Foam (Food Container & Packaging products) because wages are too low and do not meet their daily needs today, with the basic salary of just over 2 million.

About 10 police arrived at Phu Loi to disperse the strikers. In addition, on 14/4 a state union delegation arrived, workers saw them went into the head office to talk to the manager Bea Yong Hyo (Korean) and came out to urged workers to give up the strike. Due to the strong pressure from the police, everyone went back to work on the 15/04 and all claims were dismissed by the state’s union and the company also ignored them.

Police also prevented people around the area from taking picture, if anyone were caught taking picture they were subjected to interrogation, but the Vietnamese Labour manage to take a few photos, as per attached below.

ENS Foam Company address at the 45/2 Huynh Van Nghe, P.Phu Loi, TX. Thu Dau Mot, Binh Duong.

Free Viet Labor Federation, or Viet Labor, is an alliance of labor-right groups inside and outside Vietnam, working together for the rights of Vietnamese workers. Our website is laodongviet.org.