Hôm nay ngày 6/3/2012 Lao Động Việt xin thông báo về công ty HANSOLL VINA. Lĩnh vực hoạt động là may mặc, sản xuất và mua bán. Đ/c: đường 6,khu công nghiệp Sóng Thần 1,TT Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương. Tại đây trong thức ăn của CN có cả trùng, giun trong canh và phụ nữ có thai và sau khi sinh bị đối xử tàn nhẫn là đuổi việc.

 PHOTO Cty Hansoll Vina - accomp ARTICLE Công ty Hansoll Vina tàn nhẫn với công nhân

Today, 03/06/2012 Vietnam Labor would like to report news about the company Hansol Vina. Company activities are clothing manufacture and sale. A / c: line 6, Song Than Industrial Park 1, TT, Di An, Di An District, Binh Duong. Here in the food of workers contains worms and workers that are pregnant and those who just gave birth are treated cruelly and are being fired.

(FULL ENGLISH TEXT BELOW VIET TEXT).

 

Theo nguồn tin của một công nhân cho biết, thức ăn của công nhân không hợp vệ sinh, có khi trong canh có cả giun trong đó. Lúc thấy vậy thì công nhân làm sao dám ăn được, đành phải ra ngoài ăn, trong khi lương của 1 công nhân trung bình khoảng 3 triệu – 3,5 triệu, có tháng chỉ được 2,8 triệu, mà người lao động phải trả bao nhiêu thứ tiền: tiền trọ, điện, nước vv…..

Mà điều đáng nói ở đây là lương tâm giữa con người và con người. Khi một người công nhân có bầu vào làm việc thì bị đơn phương chấm dứt hợp  đồng và bị xa thải. Vì Cty cho rằng CN mang bầu và CN mới sinh đều được nghỉ sớm hơn 1,5 giờ lao động. Trừ những CN ký hợp đồng lao động dài hạn (hđlđ) mà trên thực tế thì không có CN nào ký HĐLĐ dài hạn hết. Vì vậy công nhân mang bầu phải làm việc tới khi sinh mới được nghì, nhưng khi sinh củng là lúc phải nghỉ luôn, đã khó khăn lại bị rơi vào khó khăn hơn, vậy thì đóng tiền bảo hiểm để làm gì? HĐLĐ để làm gì? Nhiều CN nghỉ thực chất CTy chưa hề đóng tiền bảo hiểm cho họ, nhưng phận lao dộng thì đâu làm gì được. Muốn xem sổ bảo hiểm cũng đâu được cty chấp nhận. Vào tháng 12/2011 một công nhân nữ vào làm khi biết họ có thai hai tháng thì cty lập tức cho nữ CN đó nghỉ việc với mọi lý do.

Hoàng

“Lao Động Việt” là tên vắn tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng của chúng tôi là laodongViet.org.

 

 

Today, 03/06/2012 Vietnam Labor would like to report news about the company Hansol Vina. Company activities are clothing manufacture and sale. A / c: line 6, Song Than Industrial Park 1, TT, Di An, Di An District, Binh Duong. Here in the food of workers contains worms and workers that are pregnant and those who just gave birth are treated cruelly and are being fired.

From the report of a worker, the food provided are unhygienic, sometimes containing worms in it. As a result, workers do not dare eat the food but had to eat out, while the salary of an average worker is 3 million to 3.5 million, sometime has only 2.8 million monthly, but the employee must pay many expense: rent, electricity, water etc. …..

However, what is worth mentioning here is the human conscience. When a worker is pregnant and started to work, the company will terminate the contract and the worker shall be layoff. Because the company know that pregnant workers and those who just gave birth are will be entitle to finish work 1.5hr earlier. Unless the worker sign the long-term labor contracts (labor contract) but in fact no workers will sign the labor contract. So pregnant workers must work until just before birth and when it’s time to give birth then they can no longer work anymore and have to stop work altogether. The conditions was already bad but made worst and so what’s the point of the of the workers insurance? What’s the point of the Labor contract? In fact, workers believes that the company never actually pay for their insurance, but there was nothing they could do because they can’t even see the details of the insurance.  In December 2011 a female worker started to work, when the company found out she was two months pregnant, the company immediately sack the worker, giving various reasons.

Hoàng

Free Viet Labor Federation, or Viet Labor, is an alliance of labor-right groups inside and outside Vietnam, working together for the rights of Vietnamese workers. Our website is laodongviet.org.