Hôm nay ngày 18-9-2011 Lao Động Việt xin thông tin về mặt thật của công ty giày Cty TNHH giày An Thịnh (ở số 26 Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương). Tại đây, công nhân mới vào làm mà bị tai nạn lao động thì mặc kệ. 

[English] Viet Labor would like to present a report on the true face of the shoe company TNHH An Thinh in the town Di An, Binh Duong. At this company, new workers shall not be entile to any workers compensation and if they’re injured, then is their bad luck! (Full English below)

Theo nguồn tin cũa công nhân cho biết, cty này do Trung Quốc đầu tư, có khoảng 2000 công nhân, lương khoảng 1,8 triệu. Sau 3 ngày đình công của công nhân vào ngày 1,2,3 tháng 6-2011 đòi tăng lương thì công ty tuyên bố đóng cửa, đuổi công nhân không trả tiền bồi thường, một tháng sau đó thì hoạt động trở lại bình thường.

Khi có cuộc đình công, viên chức công đoàn đến công ty, họ vào thẳng văn phòng rồi khi bước ra họ bảo CN vào làm. Công nhân cho rằng công đoàn vào văn phòng nhận phong bì rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Công nhân cho Lao Động Việt hay rằng công nhân mới khi vào làm mà bị tai nạn lao động thì mặc kệ, ai chết thì chết, công ty không lo gì nếu họ chưa được công ty cho ký hợp dồng lao động.

Thức ăn do công ty cung cấp, vừa không dinh dưỡng vừa thiếu vệ sinh. Theo tin tức nghe từ nhà bếp thì thức ăn được bỏ vào tủ lạnh để ăn lại cả tuần.

Tuy tiền lương đã thiếu hụt nhưng mỗi tháng, công đoàn nhà nước còn trừ 11.000 Đ khỏi tiền lương. Vậy công đoàn làm gì mà để công nhân như thế này?

“Lao Động Việt” là tên vắn tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng của chúng tôi là laodongviet.org.

English

Footwear Company TNHH An Thinh: no workers compensation for new workers 

[18-9-2011] Viet Labor would like to present a report on the true face of the shoe company TNHH An Thinh in the town Di An, Binh Duong. At this company, new workers shall not be entile to any workers compensation and if they’re injured, then is their bad luck!

Sources from workers tells that the company, invested by China, has about 2000 workers with a monthly salary of 1.8 million đồng. After three days of strikes, with workers demanding higher wages on 1st, 2nd and 3rd days of 6-2011, the company announced it’s closure, made redundant of all the workers without any compensation payment then a month later they returned to normal operation .

When there is a strike, union officials arrive at the company, they go straight to the company’s office and then later walked out to tell the workers to get back to work. Workers said that the Union officers went to the office to received ‘an envelope’ and then pretend as if nothing had happened.

Viet Labor had been informed by the workers that new workers entering the company to work shall not have any workers compensation if they injured at work because the company shall not have any responsibilities until they have signed a labor contract with the company.

Food provided by the company for workers are not only low in nutritious but also unhygienic. According to stories heard from the kitchen, the food is recycled and stored in the fridge to last all week.

The wages are already quite low, but the state’s union deduct a further 11 000 đồng from the wage each month. What does the union do to leave workers in such a state ?   

Free Viet Labor Federation, or Viet Labor, is an alliance of labor-right groups inside and outside Vietnam, working together for the rights of Vietnamese workers. Our website is laodongviet.org.