Hôm nay 15-8-2011, Lao Động Việt xin thông tin về cuộc đình công tại công ty may mặc TNHH Inter Samil Vietnam của Hàn Quốc, ở ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh bình Dương. Từ ngày 11-8 toàn thể 400 anh chị em công nhân ở đây đã đình công mạnh (xin coi HÌNH, và PHIM YOUTUBE). Mục đích của việc đình công là đòi tăng lương vì lương hiện nay, từ 1 triệu 6 đến 2 triệu, không thể đáp ứng được nhu cầu hiện nay được. Bất chấp các đe doạ của công ty (coi HÌNH và chi tiết dưới đây), cho đến sáng nay, 15-8, công nhân vẫn tiếp tục đình công.

ENGLISH: News from the Free Viet Labor Federation: A strike by 400 workers at the company Inter Samil in Binh Duong
Viet Labor would like to report about a strike at a clothing factory, South Korea’s International Samil, VINA CO LTD in Binh Duong Province, Vietnam.

(FULL ENGLISH TEXT BELOW VIET TEXT)

          Ngày 13-8, giám đốc Cha Jai của công ty ra thông cáo (xin coi hình), đe doạ sẽ dùng luật pháp ’Nếu ngày 15-08-2011 anh chị em không vào nhà máy thì chúng tôi sẽ làm theo luật lao động nhà nước’. Theo luật lao động thì công ty có quyền đuổi việc hoặc giảm lương những ai đình công bất hợp pháp, và lại còn có quyền đòi công nhân bồi thường thiệt hại do đình công gây ra. Mà mọi cuộc đình công đều ‘bất hợp pháp’ (!!) vì chỉ hợp pháp nếu công đoàn tổ chức đình công, nhưng công đoàn thì nhà nước lập ra để ngăn chặn đình công!

Rõ ràng là luật lao động không những không bảo vệ cho người lao động mà lại còn là phương tiện để các công ty dùng để đe doạ người lao động chúng tôi.

Một số công nhân yêu cầu công ty trả lại ‘Hồ sơ xin việc’ để họ kiếm việc chỗ khác, nhưng công ty không chịu trả. Trong hồ sơ này, ngoài đơn xin việc và giấy sơ yếu lý lịch còn có 3 loại giấy khác là giấy khám sức khoẻ, hộ khẩu công chứng, và chứng minh nhân dân công chứng. Nếu không lấy lại được, công nhân phải tốn tiền khi làm các giấy công chứng và giấy khám sức khoẻ, khiến đã thiếu hụt lại càng thiếu hụt thêm.

“Lao Động Việt” là tên vắn tắt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, bao gồm những tổ chức trong và ngoài nước tranh đấu cho quyền của người lao động. Trang mạng của chúng tôi là laodongviet.org.

** ENGLISH **

News from the Free Viet Labor Federation: A strike by 400 workers at the company Inter Samil in Binh Duong

Viet Labor would like to report about a strike at a clothing factory, South Korea’s International Samil, VINA CO LTD in Binh Duong Province, Vietnam.

All 400 workers at the factory were on strike since 11-8-2011 (please see pictures and YouTube video). The purpose of a strike is demanding for the higher wages because monthly wages at present, ranging from 1.6 million đồng to 2 millions đồng, cannot meet current needs of the workers. Despite the threat of companies (see PHOTOS and details below), until this morning, 15-8-2011, the workers continued to strike. On 13-8-2011, Jai Cha, director of the company issued an Announcement (refer to the full translation below), threatening to use the law: ‘If on 15-08-2011, you are not back at the factory, we will follow the State labor laws’.

Full translation of the Announcement

International Samil, VINA CO LTD

Socialist Republic of Vietnam

Independence-Freedom-Happiness

Announcement

(About the workers on strike)

As you all know that our company hasn’t been working for the last 3 days but we still haven’t resolved any of your grievance. As a result the company would like everyone to come into the factory to discuss any outstanding grievance. Because of the stop work in the last few days, the company has suffered a lot in term of money and meeting deadline of delivery. As a result, we hope that all the workers come inside the factory, sit-down and present all your grievance so that we can find a quick solutions for you.

If on 15-08-2011, you are not back at the factory, we will follow the State labor laws

Regards,

13-08-2011, Binh Duong

Signed

Jai Cha, director

Under the labor law, the company has the right to the dismiss or reduced the wages of those who participates in illegal strikes, furthermore, the company can also have the right to demand workers to pay compensation for the damage caused by the strike. However, all strikes are considered as ‘ illegal ‘ (!!) because it’s only legitimate if the unions organized the strike, but the unions are setup by the state to prevent strikes!

It is clear that labor law does not protect workers but also as a means for the company to threaten our workers. Some workers asked the company to give back the ‘ job application file ‘ so that they can apply for work at another place, but the company refused to return. In addition to the resumes and the job application form contains in the file, there are three other documents that includes, the medical assessment certificate, certified household card and certified identity card. If the workers can’t get the file back, they must spend more money to get the medical assessment and the certified cards, causing more burdens to the already financially distraught workers.

Free Viet Labor Federation, or Viet Labor, is an alliance of labor-right groups inside and outside Vietnam, working together for the rights of Vietnamese workers. Our website is laodongviet.org.