LĐV

Hãy nói chuyện với LĐXK trước. Hãy giữ hộ chiếu, bị lấy là bị giam lỏng

ENGLISH summary: Before you decide, first talk to others who have done this. Can’t find them? Ask us. And when you go there, don’t hand your passport to anyone.

Hãy nói chuyện với LĐXK trước

Bạn đừng quá tin báo chí, cũng đừng quá tin môi giới, dù họ là công ty tư hay của các cơ quan nhà nước. Khá nhiều môi giới làm ăn không ngay thẳng. Tốt nhất là hỏi người đang lao động ở nước mà bạn muốn đến.

Nhiều khi họ gặp đắng cay mà giấu người nhà, vậy nói chuyện với họ thì bạn mới biết sự thật. Nếu bạn không tìm họ được thì bạn thử hỏi LĐV để tìm giúp.

Hãy giữ hộ chiếu, bị lấy là bị giam lỏng

Một lao động xuất khẩu kể: “Sang được Malaysia tôi gặp anh M là người của môi giới, anh thu tiền của tôi 500 USD sau đó thì anh đưa pat pot tôi cho giám đốc cty. Sáng hôm sau cty gọi lên kí hợp đồng”.

Công ty giữ hộ chiếu rồi thì họ bảo bạn ký gì bạn phải ký đó, vì không có hộ chiếu bạn không thể trở về. Mà bạn ra đường tìm việc ở nơi khác thì bị bắt giam vì không có hộ chiếu.
Và có thể môi giới đã lường gạt bạn gì đó nên lấy hộ chiếu để bạn không thể về đòi tiền lại hoặc biểu tình trước văn phòng họ được.