LĐV

Hi hoa bo luat lao dong, tac gia la KheuENGLISH summary: Before you apply job, ask worker there about conditions and, if possible, look their contract. About insurance, ask worker who had left whether company give back their insurance book.

Hợp đồng lao động

Trước khi đi xin việc và ký hợp đồng, bạn nên hỏi vài người đã hoặc đang làm tại doanh nghiệp về tiền lương, việc làm, giờ làm, giờ nghỉ, an toàn, vệ sinh, chế độ BH. Bạn cũng nên hỏi họ có được trao một bản HĐ không.

DN bắt buộc phải trao (Điều 28 của Bộ Luật Lao Động nói: “Hợp đồng LĐ phải được làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản”). Nếu DN không trao, thì chắc có lý do.

Điều 29 của BLLĐ nói: “Hợp đồng lao động phải có (9) nội dung chủ yếu sau đây: công việc, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn LĐ, vệ sinh LĐ và BHXH”. Nhiều DN không ghi đầy đủ. Nếu DN này làm vậy, bạn cũng nên thận trọng.

.

Bảo hiểm xã hội

Theo Điều 182 thì DN “phải lập sổ BHXH”, và theo Điều 183 thì “NLĐ được cấp sổ LĐ, sổ BHXH”. Ngoài ra, NLĐ cũng phải được quyền lấy lại sổ BHXH khi nghỉ việc. Nhưng một số DN ngang nhiên giữ lại.

Bạn đóng 5% tiền lương vào BHXH, còn DN phải đóng 15%. Số 15% này gồm: Quỹ hưu trí và tử tuất: 11% (từ năm nay 2010, cứ 2 năm 1 lần đóng thêm 1% đến khi đạt 14%); Quỹ ốm đau và thai sản: 3%; Quỹ tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp: 1%.

Số 15% là 15% của tiền lương căn bản ghi trong HĐLĐ, nên DN thường ghi tiền lương căn bản thấp hơn thu nhập thực tế của NLĐ. DN biến tướng bằng các khoản tiền khác để bù vào. Như vậy, DN trả BHXH ít đi, và bạn bị thiệt thòi.

Một số DN lấy 5% tiền lương nhưng không đóng BHXH, gây thiệt thòi cho NLĐ. Nếu không thấy có kê khai, đăng ký lập Sổ BHXH, bạn nên chú ý.