LĐV

-Sao mình làm muốn chết mà thiếu hụt hoài?
-Thì lương công nhân VN thấp nhất thế giới, chỉ cao hơn Bangladesh và Lào mà
-Trời! Hãnh diện quá hén!!!

-Nhà nước đặt mức lương sàn quá thấp
-Sao dzậy?
-Tại họ muốn dìm lương công nhân
-Bộ dìm lương mình họ mập lên sao mà dìm?
-Lương mình thấp thì ngoại quốc đầu tư nhiều, thì nhà nước được ăn lời đủ thứ, ăn thuế, ăn tiền bán đất, lại còn tiền trong tiền ngoài nữa
-Nói oan rồi. Họ cho ngoại quốc đầu tư nhiều vì họ yêu nước, vì họ muốn phát triển kinh tế mà
-Yêu nước bằng cách làm cho cả triệu người nghèo đói? Bằng cách làm ngơ khi các công ty ăn chặn tiền Bảo Hiểm Xã Hội? Bằng cách lập ra công đoàn để canh chừng công nhân?