PTLĐV

Chúng tôi xin nói về một số việc mà Phong Trào Lao Động Việt đã làm.

Chúng tôi đã tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi bị đuổi việc vì đã tổ chức đình công. Rút tỉa bài học đó, chúng tôi đã đặt ra cách để tổ chức đình công sao cho an toàn.

Chúng tôi đã chia xẻ kinh nghiệm đó cho người lao động ở một số công ty, qua đó họ đã thành công. Qua trang mạng này, chúng tôi sẽ chia xẻ kinh nghiệm với bạn, nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi cũng đã rút tỉa kinh nghiệm từ nhiều lao động xuất khẩu để truyền cho nhau, vì thế đã đối phó được với các môi giới lừa gạt.

Và chúng tôi đã đọc kỹ bộ luật lao động rồi viết tài liệu tóm tắt những khoản đáng chú ý, để những ai muốn lên tiếng đòi quyền lợi có thể dùng.

Các anh chị em chúng tôi ở nhiều tỉnh xa nhau, lại có người đang xuất khẩu lao động, nên đa phần không biết mặt biết tên nhau. Vì vậy, thường thì chúng tôi chia xẻ và trao đổi với nhau qua mạng.

Nếu bạn muốn nói lên những bất công ở công ty của bạn, mời bạn hãy lên tiếng trên trang mạng LĐV.

Nếu bạn sẵn sàng bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, mời bạn trao đổi với chúng tôi để chúng ta làm bạn với nhau, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau.

CẬP NHẬT 3-8-2011: Phong Trào Lao Động Việt đã liên kết với một số nhóm khác trong nước và ở nước ngoài, đặt tên chung là Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do, tên gọi tắt vẫn là “Lao Động Việt”. Chúng tôi tương trợ để phục vụ mục đích chung là quyền lao động. Trang mạng này được dùng chung cho mọi nhóm.