Hí hoạ XKLĐKha, lao động xuất khẩu Malaysia

Chổ công ty làm thì máy móc quá củ, xảy ra tai nạn thường xuyên. Làm dược 3 năm thì tôi bị mũi khoan vào tay, người của văn phòng đưa tôi đi khâu, nhưng đến nơi, chưa kịp khâu thì họ bỏ tôi ngồi một mình.. Vì không biết tiếng nên tôi phải nhờ người nằm cùng phòng thông dịch dùm.

Tôi cảm thấy bị chủ bỏ rơi trong khi mình bị tai nạn nghề nghiệp. Nhờ bạn bè thương tình giúp đỡ, tôi trở về sau 2 ngày nằm bệnh viện. Tuy chưa khỏi hẳn nhưng chủ cũng bắt tôi tiếp tục làm việc.

Thấm thoát mà tôi đã làm việc ở đây hơn 3 năm. Tuy làm việc cật lực nhưng đồng lương vẫn không tăng, thế mà chủ vẫn còn cắt xén đủ mọi thứ chi phí của công nhân.