illus To roi NOnamecardNoLDV 20151213 tunaydentpp cdldv2015

█ Bạn thấy các tờ rơi này của Lao Động Việt?

xe cn1

Tết này có về quê không?

cnhcm

Vì sao Công Nhân tại HCM bị bóc lột mà công nhân các tỉnh vẫn đổ về HCM như những con thiêu thân mặc cho giới chủ bóc lột

yupoong-long-an

Thư của ông William Anderson (Adidas Group) trả lời về sự kiện Yupoong

chuc tet

TỔNG KẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG VIỆT TRONG NĂM 2015

1

Tại sao công nhân xuất khẩu lao động cần giữ Hộ chiếu ?

hb

luadaoxkld

Nạn nhân của Môi giới Xuất khẩu lao động Malaysia

HB

Bị đánh dã man vì phát tờ rơi trích lời của Thủ tướng

tpp

Phân tách Bản tóm tắt của Bộ Công Thương Việt Nam về quyền lao động trong TPP

Screen Shot 2015-11-14 at 10.25.06 am

Cập Nhật Tin Tức Cho Công Nhân Bị Yupoong Cho Nghỉ Việc

LDV PS

Kế Hoạch Lao Động Mỹ-Việt

yupoong-long-an

Vụ Yupoong sa thải – Yupoong retrenchment

par dØfaut 2015-12-10 at 23.02.07

Hàn Dongfang là ai ?

Heinrich Frank DTMH

Ông Heinrich Frank, dân biểu Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của thành phố Chemnitz (Đức) nói về Minh Hạnh

DTMH process

A pretty girl with a beautiful singing voice

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,157 other followers